Wszystko dla biznesu

Danina solidarnościowa – pigułka informacji

Część przedsiębiorców zobowiązana jest do uiszczania daniny na rzecz Funduszu Solidarnościowego. Jest to nowy przepis, który dotyczy przychodów osiąganych od 2019 roku. Podstawą jest nadwyżka od wartości przychodów, którą określona w ustawie o PIT. Danina solidarnościowa — jak ją obliczyć i kogo dotyczy?

Podstawa prawna regulująca daninę solidarnościową

Zgodnie z Ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych państwowy fundusz ma za zadanie wsparcie społeczne, zawodowe, bądź też zdrowotne osób niepełnosprawnych. Warto podkreślić, że jest on częściowo tworzony ze składki na Fundusz Pracy, odprowadzanej przez pracodawcę. Jednakże znaczną część ma właśnie zasilać danina solidarnościowa.

Podstawa obliczenia daniny solidarnościowej

Podstawą obliczenia daniny solidarnościowej jest nadwyżka ponad 1000 000 zł sumy dochodów, która podlega opodatkowaniu. Składają się na nią dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, z pewnych zysków kapitałowych, a ponadto zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Jakie elementy wpływają na zmniejszenie daniny solidarnościowej?

Biorąc pod uwagę przepis zawarty w artykule 30 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o PIT podstawę odliczenia daniny solidarnościowej pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne uiszczone w roku podatkowym. Dotyczą one ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego podatnika, a także osób z nim współpracujących.

Odlicza się również składki na ubezpieczenia społeczne potrącone przez płatnika ze środków podatnika. Zauważyć trzeba jednak to, że odliczenie nie jest związane ze składkami, których podstawą wymiaru jest dochód zwolniony od podatku i składek. W przypadku drugiego elementu podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zrezygnowano z poboru podatku.

Daninę solidarnościową pomniejsza się także o zapłacone ze środków podatnika w roku podatkowym obowiązkowe ubezpieczenia społeczne podatnika lub osób współpracujących. W tym przypadku muszą być one zgodne z przepisami dotyczącymi ubezpieczenia społecznego, które obowiązują w innym kraju członkowskim niż Polska. Do tych państwa zaliczamy również kraje z Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Konfederacji Szwedzkiej.

Sposób rozliczania daniny solidarnościowej

Daninę solidarnościową pierwszy raz płaci się w roku 2020. Dotyczy ona dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2019 roku, które wykazuje się w PIT 36, PIT 36 L, PIT-CFC, a ponadto PIT-40A. Termin złożenia dokumentu upływa z dniem 30 kwietnia 2020 roku. Warto podkreślić, że osoby fizyczne zobowiązane do daniny solidarnościowej składają deklarację określaną jako DSF-1. Urząd odpowiedni do wysłania określonego formularza jest taki sam jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. W takiej sytuacji Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazuje otrzymaną daninę na konto bankowe Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Danina solidarnościowa — gdzie złożyć deklarację?

Dokument, który prezentuje informację dotyczącą wysokości daniny solidarnościowej, ma dane, które pozwalają na właściwą identyfikację osoby fizycznej, a także urzędu skarbowego. Warto zauważyć, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znaleźć można wzór deklaracji, która dotyczy wysokości daniny solidarnościowej.

Danina solidarnościowa to nowy przepis, który wprowadzono do prawa podatkowego. Z założenia ma dotyczyć najbogatszych osób fizycznych. Jednakże ważne jest to, żeby mieć wiedzę dotyczącą obliczania podstawy daniny. Zauważyć należy fakt, że nie każdy dochód można w tym przypadku wziąć pod uwagę.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More