Wszystko dla biznesu

Metoda kasowa – czym jest?

Metoda kasowa to jeden ze sposobów rozliczania się z fiskusem. Jest ona polecana szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy nie otrzymują swoich należności, z tytułu umowy czy faktury, w wyznaczonym terminie. Na czym dokładnie ona polega i kto może z niej skorzystać?

Na czym polega rozliczanie metodą kasową?

Najczęściej stosowanym sposobem rozliczenia podatku VAT jest rozliczenie na zasadach ogólnych. Opiera się ono na tym, że obowiązek podatkowy pojawia się w chwili sprzedaży towaru, wykonania usługi lub dostarczenia przedmiotu faktury. Nie ma tu znaczenia, czy przedsiębiorca otrzymał swoją należność czy nie. W przypadku opóźnień może to więc nastręczać pewne trudności, bowiem należność do Urzędu Skarbowego płatnik musi wtedy pokryć z własnej kieszeni.

Metoda kasowa stanowi alternatywę dla rozliczenia na zasadach ogólnych. Nakłada ona bowiem obowiązek uregulowania podatku dopiero w momencie otrzymania płatności za fakturę. Oznacza to, że płatnik nie musi ujmować dokumentu w rozliczeniu, zgodnie z datą jego wystawienia, ale dopiero w chwili, kiedy otrzyma za niego należność.

Metoda kasowa — dla kogo jest dedykowana?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą korzystać z tego sposobu rozliczenia. Jest on dedykowany przede wszystkim niewielkim firmom, których dochód nie przekracza 2 milionów euro w skali roku.  Przeliczenia na złotówki dokonuje się na podstawie średniego kursu euro, ogłoszonego przez NBP w pierwszy dzień roboczy października ubiegłego roku podatkowego. Kwoty podaje się w zaokrągleniu do 1 000 złotych. W praktyce oznacza to, że większość małych i średnich przedsiębiorstw może z tej metody korzystać.

Jest to sposób na ochronę przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury z długim terminem płatności. Mogą oni dzięki temu na czas zgromadzić środki na rozliczenie się z fiskusem. To również dobre rozwiązanie dla świeżo powstałych firm, które na początku swojej działalności nie potrafią w pełni określić, na ile płynnie będą pojawiały się wpływy od kontrahentów. Stosowanie tego rodzaju rozliczenia chroni przed utratą płynności finansowej, która może prowadzić do opóźnień w regulowaniu należności podatkowych, a w konsekwencji nawet do wszczęcia wobec przedsiębiorstwa czynności egzekucyjnych.

Bardzo ważne jest to, że metodą kasową można rozliczać się jedynie w trybie kwartalnym. Rozliczenie odbywa się zgodnie z terminami uregulowania należności za fakturę. Jest to jednak metoda, przy której trzeba zachować dużą ostrożność. Każdorazowo należy wówczas zapisać wpływ należności za dany dokument, aby w rozliczenia nie wkradł się bałagan.

Jak rozliczać podatek metodą kasową?

Choć stosowanie metody kasowej chroni przedsiębiorców przed utratą płynności finansowej, jest to rozliczenie nieco bardziej skomplikowane niż metoda tradycyjna.

Bardzo ważną zasadą jest to, że na wystawionej przez firmę fakturze musi znaleźć się adnotacja, że płatnik rozlicza się metodą kasową. Jest to informacja dla kontrahenta. Ponadto należy pamiętać, że VAT należny trzeba wykazać przed upływem 180 dni. Okres ten liczy się od daty sprzedaży towarów lub usług tylko w sytuacji, kiedy zostaną spełnione dwa warunki. Po pierwsze, sprzedaży dokonano na rzecz osoby fizycznej, która nie jest czynnym płatnikiem VAT. Po drugie, nie odnotowano wpłaty do dnia wskazanego na fakturze.

W przypadku relacji dwóch firm nie występuje 180-dniowe ograniczenie czasowe. Warunkiem jest jednak to, że klient musi być czynnym płatnikiem VAT.

Ważną zasadą metody kasowej jest również to, że faktury za zakupy związane z działalnością przedsiębiorstwa można odliczyć od podatku tylko wtedy, kiedy należność za nie została już uregulowana. Jeśli dotyczą one płatności w ratach czy transzach, odliczenie dotyczy jedynie zapłaconej części.

Metoda kasowa – jak można na nią przejść?

Jeśli spełniamy warunki małego bądź średniego przedsiębiorstwa, możemy przejść na metodę kasową. Można ją stosować od samego początku działalności firmy, jednak niektóre transakcje się z niej wyklucza.

Wyjątkiem, który uniemożliwia zastosowanie metody kasowej, jest transfer bonu jednego przeznaczenia, dokonanego przez podatnika na rzecz swoją lub innego podatnika. Z rozliczenia metodą kasową wyłącza się także wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Do rozliczenia metodą kasową stosuje się druk VAT-R. Należy złożyć go do Urzędu Skarbowego, pod który podlegamy. Na formularzu musi znaleźć się informacja, od kiedy planujemy rozliczanie tą metodą. Można to zrobić zarówno na początku działalności, jak i w jej trakcie. Należy jednak każdorazowo poinformować o tym nasz US, nie później niż przed końcem miesiąca poprzedzającego początek stosowania metody kasowej. Podobnie można z niej zrezygnować, jednak nie wcześniej niż po roku. Wówczas należy złożyć wniosek do końca kwartału, w którym nastąpiło rozliczenie metodą kasową.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More