Wszystko dla biznesu

Metoda memoriałowa – podstawowe informacje

Przedsiębiorcy oraz właściciele działalności gospodarczych mają obowiązek dokładnego kontrolowania i dokumentowania wszystkich kosztów finansowych. Podczas rozliczenia okresowego mogą je ująć w sposób kasowy lub memoriałowy. Czym jest metoda memoriałowa i jak ją stosować? Dla kogo jest najlepsza i jak rozliczyć za jej pomocą VAT?

Metoda memoriałowa – kto może z niej skorzystać?

Metoda memoriałowa to sposób obliczania kosztów, z którego mogą skorzystać podatnicy VAT i osoby rozliczające odpisy amortyzacyjne. Sposób ten jest odpowiedni także dla właścicieli działalności gospodarczych, którzy rozliczają się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru między metodą memoriałową a uproszczoną kasową, a o podjętej decyzji nie muszą informować urzędów skarbowych. Należy pamiętać o tym, że sposób obliczania kosztów można zmienić jedynie na początku każdego roku podatkowego. Przez cały czas jego trwania trzeba zaś konsekwentnie korzystać tylko z wybranej metody.

Metoda memoriałowa – na czym ona polega?

Metoda memoriałowa regulowana jest ustępami 5-5c znajdującymi się w artykule 22 ustawy o PIT. Polega ona przede wszystkim na podzieleniu wydatków na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to koszty bezpośrednie. Składają się na nie wszelakie kwoty, które można powiązać z konkretnym przychodem finansowym. Jako przykład można wymienić zakupienie towaru, który później odsprzedano. Takie wydatki rozlicza się w roku podatkowym, w którym nastąpił wynikający z nich przychód.

Drugi rodzaj wydatków to koszty pośrednie, które nie wiążą się bezpośrednio z osiągniętym przychodem. Można do nich zaliczyć między innymi wynajem biura, czynsz czy inne rachunki. Przyjmuje się, że takie kwoty powinno się rozliczać na podstawie daty na fakturze lub innym dokumencie, który można zaksięgować.

Kiedy nie można stosować metody memoriałowej?

Warto pamiętać o tym, że metody memoriałowej nie można stosować w kilku przypadkach. Należy do nich między innymi ewidencja zapłaconych składek ZUS oraz zasiłków wypłacanych przez przedsiębiorcę. Podobnie metody memoriałowej nie używa się do księgowania wypłacanych wynagrodzeń pracowniczych. Koszty tego typu ujmuje się na podstawie umowy o pracę w okres, w którym są one należne.

Korzystając z metody memoriałowej, należy także zwrócić uwagę na wydatki poniesione na przełomie roku. Koszty tego typu trzeba bowiem odpowiednio podzielić na te przynależące do poprzedniego i bieżącego okresu podatkowego. Podobnie rozlicza się wydatki dotyczące czasu dłuższego niż jeden rok w przypadkach, gdy nie da się przypisać konkretnej kwoty do określonych lat. Takie koszty należy podzielić na równe części w proporcji odpowiedniej do długości okresu, z którym są związane.

Metoda memoriałowa – jak rozliczyć za jej pomocą VAT?

Do rozliczenia podatku od usług i towarów potrzebne są wszystkie faktury datowane na konkretny okres rozliczeniowy. Podczas obliczania VAT za pomocą metody memoriałowej należy wziąć pod uwagę wszystkie wyszczególnione w owych dokumentach kwoty. Uwzględnia się również te koszty, których klient jeszcze nie opłacił. Tym samym odbiorca dóbr i usług ma obowiązek zapłacenia podatku VAT z własnych środków finansowych.

Jakie są jej wady i zalety metody memoriałowej?

Przedsiębiorca decydujący się na stosowanie metody memoriałowej naraża się na pewne ryzyko finansowe. Wynika ono z tego, że taki sposób rozliczania podatków jest dużo bardziej skomplikowany i trudniejszy od znacznie prostszej w zastosowaniu metody kasowej.

Przy używaniu metody memoriałowej może również pojawić się wiele wątpliwości natury administracyjnej i finansowej. Może to skutkować częstszymi problemami z urzędem skarbowym i niepłacącymi w terminie klientami.

Nie oznacza to jednak, że ten sposób rozliczania okresów podatkowych nie posiada żadnych zalet. Do korzyści płynących ze stosowania metody memoriałowej można zaliczyć możliwość uzyskania dokładnego wglądu w finansową sytuację firmy. Sposób ten pozwala również na równomierne obciążenie dochodów podatkiem.

Metoda memoriałowa – podsumowanie

Metoda memoriałowa, choć trudniejsza od kasowej, posiada wiele zalet. Tym samym warto rozważyć jej zastosowanie w nadchodzącym roku podatkowym. Zmiana sposobu ewidencji kosztów może bowiem wiele zmienić w sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More