Wszystko dla biznesu

Windykacja należności – na czym polega?

W dzisiejszych czasach wiele osób zmaga się z trudnościami finansowymi. W takiej sytuacji pożyczkobiorcy nie spłacają rat w terminie, a posiadacze mieszkań nie są w stanie opłacić na czas czynszu. Brak regularnych wpłat skutkuje jednak często zadłużeniem. Problem ten nie tylko potrafi być długotrwały i stresujący, ale także niezwykle kosztowny finansowo. W celu odzyskiwania należnych środków pieniężnych powstała windykacja należności. Czym ona jest i na czym dokładnie polega? Jakie są jej rodzaje? O czym warto pamiętać podczas walki z zadłużeniem?

Windykacja należności – czym ona jest?

Windykacja nierzadko bywa mylona z egzekucją komorniczą. Są to jednak dwa różne pojęcia. Egzekucję definiuje się jako proces szukania i zajęcia majątku dłużnika, takiego jak nieruchomości czy wynagrodzenie pracownicze. Przejęte przez komornika przedmioty i inne dobra finansowe są następnie poddawane licytacji w celu pokrycia długu. Terminem windykacji określa się zaś mediację pomiędzy zadłużonym a wierzycielem. Ma ona być środkiem motywującym do spłacenia należnych zobowiązań pieniężnych.

Windykacja należności – jakie są jej rodzaje?

Windykacja może przebiegać na różne sposoby. Wykonują ją zazwyczaj specjalnie powołane w tym celu firmy, które reprezentują wierzyciela. Warto zaznaczyć, że to, w jaki sposób zakończą się mediacje, zależy w dużej mierze od osoby zadłużonej. Tym samym dobrze jest być otwartym na komunikację i nie uciekać od problemu długów. Na podstawie decyzji dłużnika firmy mogą zastosować windykację miękką lub twardą. Różnią się one przede wszystkim kosztami oraz środkami zastosowanymi w celu zmotywowania do spłaty należności.

Windykacja miękka

Windykację miękką nazywa się również często postępowaniem polubownym. Terminem tym definiuje się próby zawarcia porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem. Dzięki temu można ustalić dogodny system spłaty wymaganych należności, który będzie odpowiadał obu stronom. Postępowanie polubowne jest zdecydowanie najszybszą i najlepszą metodą rozwiązania problemu zadłużenia. Pozwala ono bowiem dłużnikowi na uniknięcie procesu sądowego oraz związanych z nim ogromnych kosztów finansowych.

Windykacja twarda

Windykacją twardą określa się postępowanie sądowe. Ten typ działania stosuje się zazwyczaj wtedy, gdy z dłużnikiem nie można nawiązać kontaktu, a także wtedy, gdy nie udało się osiągnąć żadnego porozumienia. W takich sytuacjach firmy windykacyjne korzystają z pomocy sądu, który po usłyszeniu argumentów obu stron może wydać nakaz zwrotu wymaganych należności.

Gdy decyzja zostanie zaopatrzona w klauzulę wykonalności, rozpoczyna się egzekucja komornicza. W przypadku, gdy dłużnik nie posiada żadnych dóbr i środków pieniężnych, dzięki którym mógłby spłacić zadłużenie, następuje umorzenie egzekucji. Następnym krokiem są zwykle kolejne próby zawarcia porozumienia w celu redukcji długu lub odzyskania przynajmniej jego części.

Windykacja należności – o czym warto pamiętać?

Podczas postępowania windykacyjnego warto pamiętać o tym, że dłużnikowi przysługują określone prawa. Firmy działające w imieniu wierzyciela mają zaś obowiązek działać legalnie bez naruszania jakichkolwiek przepisów. Oznacza to, że osoba zadłużona nie może być nękana telefonicznie, bezustannie nachodzona w mieszkaniu czy zmuszana do wyjawienia posiadanego majątku.

Firmom windykacyjnym nie wolno również stosować gróźb, zastraszać dłużnika czy udzielać mu mylnych informacji. Dłużnik ma w takich przypadkach prawo do złożenia formalnej skargi w siedzibie instytucji lub powiadomienia policji bądź prokuratury o popełnionym przestępstwie. Może także odmówić prowadzenia negocjacji z daną firmą windykacyjną.

Osoba zadłużona powinna jednak pamiętać o tym, aby zawsze starać się dążyć do ugody. Nie powinna również unikać przedstawicieli firm windykacyjnych. Dzięki temu będzie mieć szansę na porozumienie z wierzycielem oraz lepiej poradzi sobie z wszelkimi trudnościami.

Windykacja – podsumowanie

Postępowanie w sprawie odzyskania należnych środków pieniężnych zdecydowanie nie należy do przyjemnych doświadczeń. Warto jednak znać swoje prawa oraz jak najczęściej wybierać windykację miękką. Dzięki temu problem zadłużenia zostanie szybciej rozwiązany.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More