Wszystko dla biznesu

Wypowiedzenie umowy najmu

Współcześnie najem jest bardzo rozpowszechnioną formą udostępniania mieszkania. Wynika to z tego, że wiele osób nie stać na zakup swojego lokum. Dlatego też poszukują innych metod, które pozwolą, chociaż w pewien sposób cieszyć się prywatną przestrzenią. Jest on także bardzo popularny wśród studentów wyjeżdżających do innego miasta na studia czy przedsiębiorców, którzy szukają lokum dla swojej firmy. Umowa najmu to porozumienie, które zawiera wynajmujący z najemcą. Na podstawie określonej umowy najemca ma prawo do korzystania z udostępnionego lokalu. Bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o ten dokument, jest sposób wypowiedzenia. Warto podkreślić, że umowę taką można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. W pierwszym przypadku wypowiedzenie umowy najmu można przeprowadzić pod warunkiem, że zostało to w niej wcześniej zapisane. Natomiast rozwiązanie porozumienia podpisanego na czas nieoznaczony możliwe jest w każdej chwili.

Jakie wskazuje się warunki związane z wypowiedzeniem umowy najmu?

Rozwiązanie umowy najmu, która zawarta została na czas nieokreślony, następuje z inicjatywy jednej ze stron. Wypowiedzenie składa się zgodnie z warunkami, jakie określone zostały w porozumieniu. Natomiast, gdy dokument nie prezentuje zasad wskazujących na sposób złożenia wypowiedzenia, odbywa się to zgodnie z informacjami zawartymi w artykule 673 paragraf 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią przepisu rozwiązanie uzależnione jest od częstotliwości płacenia czynszu. Wskazuje się następujące terminy, a mianowicie gdy czynsz płaci się:

  • miesięcznie – z miesięcznym wyprzedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego,
  • w odstępach dłuższych niż miesiąc – najpóźniej trzy miesiące wcześniej na koniec kwartału kalendarzowego,
  • w odstępach krótszych niż miesiąc – trzy dni na przód,
  • dziennie (najem dzienny) – jeden dzień wcześniej.

Inaczej jest z umową najmu zawartą na czas określony. W takiej sytuacji można zrezygnować z dalszej współpracy tylko wtedy, gdy wskazano to w podpisanym porozumieniu. Co więcej, taką umowę wypowiada się także w szczególnych przypadkach. Wówczas nie zachowuje się okresu rozwiązania, który uwzględniono w dokumencie.

Jakie prawa ma najemca i wynajmujący?

Najemca wypowiada umowę najmu, zgodnie z treścią dokumentu bądź terminami ustawowymi, gdy nie jest zawarta na czas określony. Istnieje także możliwość rozwiązania współpracy w trybie natychmiastowym, gdy nieruchomość ma wady, z których najemca nie zdawał sobie sprawy. Wynajmujący dysponuje w tym zakresie bardziej ograniczonym prawem. Wypowiada umowę zgodnie z terminem, a tryb natychmiastowy należy się tej stronie wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Takie prawo istnieje, gdy najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową. Ponadto zaniedbuje nieruchomość do takiego stopnia, że może ona być uszkodzona lub utracona. Nie płaci czynszu przez co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe. Co więcej, wynajął lub udostępnił lokal osobie trzeciej bez zgody właściciela.

Warto podkreślić fakt, że jeśli najemca zalega z zapłatą, wynajmujący przed złożeniem wypowiedzenia uprzedza korzystającego z lokalu i wyznacza dodatkowy miesiąc na uregulowaniepłatności. Gdy zachowa się inaczej, rozwiązanie umowy staje się bezskuteczne.

Jakie elementy uwzględnia prawidłowo złożone wypowiedzenie umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu składa się w formie pisemnej. Powinno uwzględniać kilka elementów, żeby było zasadne. Nieodzowną częścią dokumentu jest wskazanie daty sporządzenia i miejscowości, danych stronpodstawy wypowiedzeniaprzedmiotu najmu, a także terminu, z którym przestaje obowiązywać. Koniecznie uzasadnia się dlaczego, pragnie się rozwiązać zawarte porozumienie. Potwierdzeniem przedstawionych informacji jest podpis strony, która wypowiada umowę.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More