Wszystko dla biznesu

Podatek od sprzedaży detalicznej

2016 roku pojawił się pomysł wprowadzenia nowej daniny. Kogo dotyczy podatek od sprzedaży detalicznej i w jakich sytuacjach się go stosuje? Czy do limitu przychodu wlicza się VAT? Dlaczego nazywany jest podatkiem od marketów?

Co to jest podatek od sprzedaży detalicznej?

Podatek od sprzedaży detalicznej obejmuje wszystkich sprzedawców, będących osobami fizycznymi, prawnymi albo tworzącymi spółkę cywilną lub inną jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej, którzy prowadzą sprzedaż detaliczną. Przy czym, poprzez sprzedaż detaliczną ustawodawca rozumie odpłatne zbywanie towarów konsumentom. Warto wiedzieć, że podstawą opodatkowania jest przychód z transakcji wartych więcej niż 17 milionów złotych.

Na czym polega handel detaliczny?

Zgodnie z definicją jest to sprzedaż towarów lub usług w niewielkich ilościach. Może się ona odbywać w sklepach, na targowiskach, w kioskach, a nawet poprzez bezpośrednią dostawę pod wskazany adres. Jest to ostatnie ogniwo na linii — producent-nabywca. Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie produktów i usług zgodnie z ustalonymi warunkami, dogodnymi dla klientów.

Jaka jest stawka podatku?

Warto wiedzieć, że podatek od sprzedaży detalicznej ma charakter progresywny, co oznacza, że uwzględnia on dwie stawki opodatkowania. Dla przychodów poniżej 170 milionów złotych wynosi on 0,8%. Z kolei powyżej tej kwoty jest to już 1,4%.

Kwotę podatku do zapłacenia ustala się na podstawie wysokości obrotu przedsiębiorstwa działającego pod danym numerem NIP. Tym samym, stosując bardziej skomplikowaną strukturę biznesową (na przykład poprzez otwarcie jednocześnie kilku spółek), można obejść obowiązek odprowadzania podatku i dodatkowych opłat. Niestety, niektóre większe firmy prowadzą taką politykę, unikając tym samym regulowania należności dla fiskusa.

Zgodnie z rozporządzeniem, handlowcy, którzy uzyskają wymagany przychód, są zobowiązani do rozliczenia podatku od sprzedaży detalicznej do 25. dnia kolejnego miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Do tego czasu należy złożyć deklarację oraz uregulować należność.

Kto jest zwolniony z płacenia podatku od sprzedaży detalicznej?

Zgodnie z treścią ustawy, podatek od sprzedaży detalicznej nie dotyczy tych handlowców, którzy uzyskali przychód niższy niż 17 milionów złotych w skali miesiąca.

Sprzedaż zwolniona od podatku:

  • prowadzona przez Internet;
  • sieciowa, czyli sprzedaż wody, gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz ciepła;
  • olejów napędowych, które są przeznaczone do ogrzewania oraz sprzedaż olejów opałowych;
  • leków refundowanych przez państwo, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Jakie korzyści może nieść ze sobą wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej?

Oficjalnym powodem idei wprowadzenia tego podatku jest chęć zminimalizowania różnic pomiędzy małymi sklepami lokalnymi a wielkimi koncernami i sieciówkami. Dotychczasowe dysproporcje znacząco utrudniają bowiem rozwój mniejszym inicjatywom, które często są wchłaniane przez wielkie sklepy.

Nieoficjalnie mówi się jednak o tym, że ustawodawca chciałby wprowadzić podatek od sprzedaży detalicznej, aby zasilić Skarb Państwa. Uzyskane środki rząd ma z kolei przeznaczyć na zasilenie licznych programów społecznych i socjalnych, takich jak choćby Rodzina 500+.

Na tę chwilę, podatek od sprzedaży detalicznej wszedł w życie, ale został zaniechany na podstawie rozporządzenia z 2016 roku. O ile urzędy skarbowe nie pobierają należności, to nadal na większych firmach ciąży obowiązek składania deklaracji. Cały czas trwają dodatkowe konsultacje. Nie słabną także dyskusje na jego temat. W ubiegłym roku Komisja Europejska złożyła pozew do Trybunału Europejskiego w tej sprawie. Swoją decyzję motywowaną tym, że podatek jest niezgodny z unijnym prawem. Ostatecznie wniosek odrzucono, jednak wiążące decyzje w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej na razie nie zapadły.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More