Wszystko dla biznesu

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jednym z zobowiązań, które obowiązują w polskim systemie skarbowym, jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Obejmuje on przede wszystkim takie procedury jak umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny, zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki i inne. Dowiedz się więcej na temat tego zobowiązania.

Jakie czynności nie wchodzą w skład podatku od czynności cywilnoprawnych?

Ogólna zasada dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych jest taka, że nie są nim objęte czynności, które obciążone są podatkiem VAT. Warto podkreślić także fakt, że wymienia się również grupę działań, które nie są obciążane podatkiem cywilnoprawnym. Związane są one z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Istotne jest to, że podatek ten nie obejmuje również łączenia, a także przekształcania spółek.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – na, której stronie ciąży obowiązek związany z podatkiem?

Biorąc pod uwagę treść ustawy, ciężar podatku cywilnoprawnego spoczywa na kupującym. Ważną informacją jest to, że tym podatkiem objęty jest zakup towarów używanych, których cena nie jest wyższa niż 1000 zł.

Gdy sytuacja dotyczy pożyczek, podatnikiem jest pożyczkobiorca, natomiast w przypadku darowizn — obdarowany. Inaczej sytuacja wygląda przy umowach zamiany. W takim przypadku podatek rozkłada się na obie strony, które uczestniczą w czynności. 

Przy umowie spółki cywilnej podatnikiem są wspólnicy. Jednakże dla każdej inne formy obciążona jest firma, a nie jej właściciele.

Jakie są stawki podatku od czynności cywilnoprawnych?

W praktyce obowiązuje kilka stawek podatku od czynności cywilnoprawnych: 2%, 1%, 0,5%, a także 0,1%. Pierwsza dotyczy umowy sprzedaży nieruchomości, a także rzeczy ruchomych, pożyczki, darowizny, a także spadków. Przy czym w przypadku działu majątku po zmarłym, stawka 2% obowiązuje w odniesieniu do nieruchomości, praw lokalowych, a 1% do własności innych praw majątkowych.

Natomiast druga stawka obejmuje ustanowienie odpłatnego użytkowania, a także służebności. Trzecia z wymienionych stawek związana jest z umowami spółki. Ostatnia natomiast to zabezpieczenie przyszłych wierzytelności.

Istotne jest to, że podatnik w tym przypadku zobligowany jest do wniesienia opłaty na poczet podatku cywilnoprawnego bez wezwania. Elementem, który stanowi podstawę zapłaty, jest deklaracja PCC-3.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – rozliczenie

Rozliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych można przeprowadzić za pośrednictwem programu PIT. Jest to rozwiązanie, które podpowiada jakie kroki należy podjąć, a więc jakie wartości umieścić w określonej kolumnie. W rezultacie otrzymuje się wynik, pozwalający stwierdzić ile należy zapłacić podatku. Deklarację składa się w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatek został pobrany przez płatnika. Najczęściej jest to notariusz, wówczas gdy umowę zawiera się w formie aktu notarialnego.

Jakie konsekwencje pojawiają się w przypadku nieuiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczki?

W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie może skorzystać ze zwolnień, musi zapłacić podatek zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach. Gdy dojdzie do zaniedbania w tym zakresie, fiskus może zażądać nawet 20% od kwoty długu. 

Urząd Skarbowy nalicza wówczas podatek w dwóch sytuacjach. Pierwsza dotyczy wykrycia niezapłaconego PCC w toku postępowania skarbowego, kontroli podatkowej bądź też działania kontrolnego.

Inna związana jest, z tym że podatnik, który skorzystał ze zwolnienia podatkowego, nie zgłosi, a także nie udokumentuje pożyczki od najbliższej rodziny w kwocie wyższej niż 9637 złotych. 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More