Wszystko dla biznesu

Podatek od środków transportowych

Korzystając z pojazdów służbowych, należy pamiętać o rozliczaniu comiesięcznych kosztów związanych z ich eksploatacją. Oprócz kwestii związanej z podatkiem VAT równie ważny jest podatek od środków transportowych. Na czym on polega i kiedy trzeba go zapłacić?

Jakich pojazdów dotyczy podatek od środków transportowych?

Ustawa określa, za które pojazdy mechaniczne należy uiścić podatek. Na liście znajdują się:

 • autobusy;
 • przyczepy i naczepy, które razem z pojazdem silnikowym mają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (nie dotyczy to przyczep związanych z działalnością rolniczą);
 • przyczepy i naczepy, posiadające łącznie z pojazdem silnikowym masę całkowitą od 7 do 12 ton (nie dotyczy pojazdów związanych z działalnością rolniczą);
 • ciągniki siodłowe i balastowe, które zostały przystosowane do używania tylko z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton;
 • ciągniki siodłowe oraz balastowe przystosowane do użytku łącznie z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej od 3,5 do 12 ton;
 • samochody ciężarowe o masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton;
 • auta ciężarowe o masie całkowitej od 3,5 do 12 ton.

Jakich pojazdów nie dotyczy podatek transportowy?

Warto wiedzieć, że nie wszystkie pojazdy objęte są obowiązkiem odprowadzania podatku transportowego. Ustalenia ustawy wyłączają z niego następujące pojazdy:

 • samochody osobowe;
 • motorowery;
 • jachty;
 • promy;
 • łodzie silnikowe;
 • auta zabytkowe;
 • samochody „z kratką”, czyli służbowe.

Kiedy należy rozliczyć podatek od środków transportowych?

Warto pamiętać, że obowiązek podatkowy pojawia się w pierwszym dniu miesiąca po minionym miesiącu, w którym zarejestrowano pojazd. W przypadku środka transportu, który został już zarejestrowany, obowiązek ten powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, kiedy go zakupiono. Podobne zasady obowiązują dla pojazdów, które zostały ponownie dopuszczone do użytku.

Podatek transportowy uiszcza się dwa razy do roku. Pierwszą ratę musimy wpłacić do 15 lutego, drugą do 15 września. Wpłaty reguluje się w Urzędzie Gminy, do którego przynależy przedsiębiorstwo.

Jaka jest stawka podatku od środków transportowych?

Nie ma jednej ustalonej odgórnie stawki. Choć przedziały stawek ustala Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, szczegółowych informacji należy szukać u władz gminy. Ostateczną decyzję podejmują bowiem właśnie organy lokalne.

Wysokość stawki uzależnia się w dużej mierze od dopuszczalnej masy całkowitej, czyli od dmc. Jest to suma masy właściwego pojazdu oraz jego dopuszczalnej ładowności. W skład masy właściwej wchodzi między innymi wyposażenie, ale także smary, oleje i ciecze w ilościach nominalnych.

Na ładowność pojazdu składa się maksymalna masa ładunku oraz osób, które można w nim przewieźć. Informacje te znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym, w karcie pojazdu albo na wyciągu ze świadectwa homologacji.

Dla przykładu — dmc zespołu pojazdów, składającego się z ciągnika siodłowego, przyczepy i naczepy, oblicza się w następujący sposób:

masa własna ciągnika + dmc przyczepy + dmc naczepy

Na podstawie tych danych oblicza się wysokość podatku od środków transportu.

Czy możliwe jest zwolnienie z podatku transportowego?

Istnieją sytuacje, dla których ustawodawca zwalnia podmioty gospodarcze z konieczności zapłacenia podatku od środków transportowych. Należą do nich:

 • pojazdy dla przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych misji dyplomatycznych, objętych immunitetem lub przywilejami na podstawie umów, ustaw czy zwyczajów międzynarodowych. Ulga dotyczy w równym stopniu personelu pracowników dyplomatycznych, o ile nie są oni obywatelami polskimi i nie zamieszkują na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pojazdy, które należą do zapasów mobilizacyjnych oraz pojazdy specjalne (zgodnie z przepisami o ruchu drogowym);
 • pojazdy zabytkowe.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More