Wszystko dla biznesu

Hulajnoga w firmie

Hulajnoga elektryczna przeżywa ostatnio swoją świetność. Jest to popularny środek transportu. Na ulicach polskich miast i nie tylko zauważyć można stojące w różnych miejscach hulajnogi elektryczne. Są one doskonałą alternatywą dla skuterów, rowerów, czy też samochodów. Dzięki nim użytkownik łatwiej przemieszcza się przez zatłoczone miasto. Dlatego warto zastanowić się, czy zakup tego sprzętu można uwzględnić w kosztach firmy. Hulajnoga w firmie – o czym pamiętać?

Hulajnoga w firmie – jak traktuje się hulajnogę elektryczną w działalności gospodarczej?

Elektryczna hulajnoga to środek transportu osobistego. Dzięki niej osiąga się prędkość nawet 25 km na godzinę. Warto podkreślić, że hulajnoga elektryczna w przepisach nie znajduje się na liście wydatków, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Sprzęt ten bardzo dobrze sprawdza się jako pojazd pozwalający dojechać na spotkanie z klientem, czy kontrahentem przedsiębiorstwa. Umożliwia również uniknięcie korków w godzinach szczytu. Dlatego też, gdy istnieje zasadność wykorzystania pojazdu wyłącznie w działalności gospodarczej, a jej zakup został odpowiednio udokumentowany, może być kosztem firmy.

Z punktu wiedzenia prowadzenia działalności gospodarczej istotne jest to, że kodeks drogowy nie traktuje hulajnogi jako pojazd osobowy. W związku z tym koszty eksploatacji nie muszą być limitowane. Dlatego wydatki ujmuje się tutaj w pełnej wysokości.

W jaki sposób zakwalifikować wydatek związany z zakupem hulajnogi elektrycznej?

Uwzględniając takie czynniki jak sposób finansowania, wartość i okres użytkowania hulajnogę wprowadza się do ewidencji środków trwałych. Może być także zaliczona bezpośrednio do kosztów podatkowych bądź wykorzystywana na podstawie umowy leasingu.

Gdy wartość hulajnogi elektrycznej jest wyższa niż 10 tysięcy zł, a okres użytkowania będzie dłuższy niż rok, zalicza się ją do środków trwałych. W takiej sytuacji kosztem podatkowym będą odpisy amortyzacyjne. Natomiast, gdy cena urządzenia nie przekracza wskazanej kwoty, nie ma konieczności wprowadzania tego sprzętu do ewidencji środków trwałych. Gdy jej zakup będzie kosztem uzyskania przychodu ujmuje się go jako pozostałe wydatki.

Często zdarza się, że hulajnoga elektryczna jest użytkowana na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Wówczas raty leasingowe powiększone o prowizje i koszty manipulacyjne wprowadza się do kosztów firmowych. Podkreślić należy fakt, że w przypadku tego rodzaju umowy leasingowej sprzęt stanowi własność leasingodawcy do chwili wykupu przez stronę korzystającą.

Hulajnogę elektryczną użytkuje się również na podstawie umowy leasingu finansowego. Wówczas w chwili zawarcia porozumienia wprowadza się ją do ewidencji środków trwałych. W takiej sytuacji do kosztów działalności zalicza się comiesięczne odpisy amortyzacyjne. Dodatkowo w tej kategorii uwzględnia się również odsetki od części podstawowej raty.

Czy zakup kasku i ochraniaczy może być kosztem podatkowym?

Celowość nabycia hulajnogi za cele transportowe nie budzi raczej większych wątpliwości, ale co z kosztami zakupu kasku i ochraniaczy? Wydatki są konsekwencją zakupu pojazdu, gdyż nie można się poruszać bez tego ekwipunku. Jednakże istnieje obawa, że takie wydatki mogą być uznane przez organy za wydatki osobiste. Nie zawsze jest to nieuzasadnione. Warto podkreślić fakt, że gdy nabywane rzeczy są oznaczone w sposób trwały cechami wyróżniającymi dla firmy, na przykład logiem lub nazwą tracą charakter prywatny. Wówczas poniesiony wydatek będzie można zakwalifikować do kosztów działalności gospodarczej.

Pamiętać należy o tym, że gdy zostanie zakwestionowany związek wydatków poniesionych na hulajnogę z prowadzonym biznesem, wyklucza się ją z kosztów. Dodatkowo może pojawić się konieczność zapłaty podatku z odsetkami za uiszczenie należności po ustawowym terminie.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More