Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Prowadzenie firmy

Umowa na zastępstwo – co warto wiedzieć? Wady i zalety

Jednym z rodzajów porozumienia, które pozwala na nawiązanie stosunku pracy, jest umowa na zastępstwo. Zawiera się ją najczęściej na czas choroby zastępowanego pracownika, urlopu bądź też innej usprawiedliwionej nieobecności zatrudnionego. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstwa. Dzięki temu korzysta ze wsparcia osoby, która zapewni ciągłość pracy wykonywanej przez czasowo brakującego członka

Rachunek przepływów pieniężnych

Firmy, które prowadzą pełną księgowość, mają wiele obowiązków wynikających z konieczności przedstawiania swoich danych finansowych. Sporządzane są sprawozdania finansowe i bilans, z których dowiadujemy się dużo na temat kondycji danego przedsiębiorstwa. Oprócz tych dokumentów jest przeprowadzana w określonych firmach analiza cash flow (rachunek przepływów pieniężnych).  Pozwala ona na określenie bardziej

Wypowiedzenie zmieniające

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa to ogromne wyzwanie. Szczególnie jeśli zatrudniamy wielu pracowników. Wraz z rozwojem firmy może dojść do bardzo różnych sytuacji, często trudnych do przewidzenia. Może się wówczas okazać, że konieczne będzie wprowadzenie zmian, także tych niekorzystnych dla zatrudnionych przez nas osób. Najczęściej tego typu sprawy rozwiązuje się na drodze negocjacji i mediacji. Jeśli jednak

Naruszenie praw RODO a odpowiedzialność cywilnoprawna

Przepisy RODO obowiązują już od jakiegoś czasu. Jednym przedsiębiorcom udało się je wdrożyć bez problemów, inni napotkali pewne trudności. Obecnie jednak postanowienia ustawy działają w miarę sprawnie. Mimo tego wciąż zbyt mało wiadomo na temat tego, co dokładnie grozi instytucjom za naruszenie praw RODO. Ustanowienie RODO a sankcje prawne Wokół postanowień RODO od samego początku krążyło bardzo dużo

Dźwignia finansowa

Każdemu przedsiębiorcy zależy przede wszystkim na rozwoju, a także powiększaniu kapitału. Wśród metod, które umożliwiają osiągnięcie tego celu, wymienia się transakcje odbywające się na rynku walutowym. Coraz więcej inwestorów korzysta z rozwiązań wykorzystujących efekt dźwigni finansowej. Jej zastosowanie może przyczynić się do osiągnięcia dość dużych zysków przy jednoczesnym zaangażowaniu niskich kwot. W tym

Przedawnienie długu

Zwolnienie dłużnika z obowiązku spłacenia zaciągniętych zobowiązań, których wierzyciel zazwyczaj zresztą nie dochodzi, to inaczej przedawnienie długu. Rozwiązanie to umożliwia dłużnikowi nie tylko uchylenie się od płatności, ale również uniknięcie w jej ramach odpowiedzialności karnej. Jeśli chodzi o ustawowe terminy, to najczęściej roszczenia ulegają przedawnieniu po okresie sześciu lat, liczonych od dnia, w

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy to rodzaj porozumienia, który zakłada, że osoba wydzierżawiająca oddaje dzierżawcy przedmiot dzierżawy do użytkowania go oraz do czerpania z niego korzyści. Wypożyczający na przykład grunt, ma z kolei obowiązek wypłacania właścicielowi ustalonego wspólnie czynszu. Co więcej, umowa może określać czas korzystania z dzierżawionego gruntu, ale nie musi. Wszelkie kwestie z tym

Umowa toolingu

W dzisiejszych czasach umowy zawierane są na każdym kroku. Dzięki nim społeczeństwo może bez przeszkód funkcjonować, a rynek obfitować w nowe towary i usługi. Jednym z typów porozumień możliwych do zawarcia jest umowa toolingu. Na czym polega i jakie daje korzyści? Umowa toolingu – porozumienie na zasadzie kompromisu Umowa toolingu to porozumienie, będące swego rodzaju kompromisem pomiędzy dwoma

UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru

UPO to skrót od nazwy Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to jedyny dokument w postaci numeru potwierdzającego złożenie rocznego PIT-u lub innego dokumentu za pośrednictwem Internetu w systemie e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. UPO jest porównywane, jeżeli chodzi o ważność, z dowodem nadania listu poleconego w placówce Poczty Polskiej. Ponadto jest to równoznaczne z potwierdzeniem złożenia deklaracji podatkowej.

Aneks do umowy

Umowa o pracę czasami wymaga zaktualizowania. Najszybszym i najprostszym sposobem dodania do niej nowych elementów jest stworzenie specjalnego suplementu. Aneks do umowy stosuje się także w przypadku zmiany warunków pracy albo wysokości płacy. Jak wiadomo, wszystkie warunki wykonywania danej pracy zawiera odpowiednia umowa. Po podpisaniu dokumentu przez obie strony wchodzi ona w życie i obowiązuje zarówno

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More