Wszystko dla biznesu

Aneks do umowy

Umowa o pracę czasami wymaga zaktualizowania. Najszybszym i najprostszym sposobem dodania do niej nowych elementów jest stworzenie specjalnego suplementu. Aneks do umowy stosuje się także w przypadku zmiany warunków pracy albo wysokości płacy.

Jak wiadomo, wszystkie warunki wykonywania danej pracy zawiera odpowiednia umowa. Po podpisaniu dokumentu przez obie strony wchodzi ona w życie i obowiązuje zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Co istotne, wszelkie zmiany w zakresie pracy i płacy też muszą zostać zatwierdzone w taki sposób. A to oznacza, że aneks staje się ważny dopiero w momencie wyrażenia obopólnej zgody.

Mimo że nazwy są inne, tak naprawdę aneks, to dokładnie to samo, co porozumienie zmieniające. Dwie różne nazwy tego samego dokumentu używane są zamiennie. Tworząc rozszerzenie konkretnej umowy, można więc posłużyć się zarówno pierwszą, jak i drugą nomenklaturą.

Aneks, a czas trwania umowy — czy ma znaczenie?

To oczywiste, że różni ludzie zatrudniani są na podstawie odmiennych umów. W Polsce funkcjonują między innymi umowy o pracę na czas nieokreślony i określony. W zakresie aneksowania nie ma to jednak żadnego znaczenia.

O ile pracownik wyrazi na to zgodę, za pomocą dokumentu można zmienić w zasadzie wszystkie warunki pracy i płacy. Co w takim razie powinien zawierać odpowiednio sporządzony aneks i kiedy najczęściej się go stosuje?

W jakich sytuacjach sporządza się aneks do umowy?

Odpowiedni aneks staje się konieczny w  kilku sytuacjach. W praktyce okazuje się jednak, że najczęściej są to okoliczności związane ze zmianą:

  • wynagrodzenia na wyższe
  • stanowiska
  • miejsca wykonywania danej pracy
  • wymiaru etatu.

Co istotne, aneks i podpisanie go przez obie strony jest konieczny także wtedy, gdy warunki pracownicze zmieniły się na korzystniejsze dla pracownika. To oznacza, że podpisu wymaga także podwyżka. Pracodawca nie może zakładać, że skoro warunki pracy zmieniają się na lepsze, fakt ten nie wymaga odpowiedniej dokumentacji.

Aneks do umowy o pracę powinien być wystawiony także wtedy, gdy podwyżka wynika ze zmiany przepisów o wynagrodzeniu minimalnym. Zwykle zmienia się ono w sposób cykliczny, więc o suplemencie należy pamiętać za każdym razem, gdy w życie wchodzą nowe rozporządzenia.

Co powinien zawierać poprawnie skonstruowany aneks?

Każdy dokument tego rodzaju musi zawierać datę i miejsce zawarcia umowy. Pismo musi wskazywać, której umowy aneks dotyczy. Kluczowy okazuje się też właściwy tytuł i opis warunków, które ulegają zmianie.

Określenie stron umowy to kolejny element pisma, o którym pracodawca musi pamiętać. Tak samo, jak data, od której aneks ma zacząć obowiązywać i informacja o pozostałych, niezmienionych warunkach zatrudnienia. Wszystko to nie będzie jednak ważne bez podpisów pracownika i pracodawcy. To one zdają się być zatem najważniejsze, bo przypieczętowują wprowadzane zmiany.

Jeśli w aneksie nie zaznaczono inaczej, wchodzi on w życie z chwilą złożenia podpisów.

Przedłużenie umowy na czas określony, a aneks

Zdarzało się już, że nieuczciwy pracodawca chciał w nieskończoność stosować aneks do umowy na czas określony, aby jak najdłużej zatrzymać pracownika na konkretnych warunkach. Podkreślić jednak należy to, że był to zabieg niezgodny z prawem. Przełożony może zawrzeć wyłącznie trzy takie kontrakty.

W związku z powyższym uznano więc, że trzeci tego rodzaju aneks powoduje przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony. Pracownik automatycznie przechodzi dzięki poprawkom na kolejny etap swojego zatrudnienia, o wiele stabilniejszy i trudniejszy do zerwania.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More