Wszystko dla biznesu

Umowa toolingu

W dzisiejszych czasach umowy zawierane są na każdym kroku. Dzięki nim społeczeństwo może bez przeszkód funkcjonować, a rynek obfitować w nowe towary i usługi. Jednym z typów porozumień możliwych do zawarcia jest umowa toolingu. Na czym polega i jakie daje korzyści?

Umowa toolingu – porozumienie na zasadzie kompromisu

Umowa toolingu to porozumienie, będące swego rodzaju kompromisem pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Jego strony czerpią korzyści przy jednoczesnym świadczeniu wobec siebie obowiązków i usług. Nazwa umowy pochodzi od angielskiego słowa „tool” oznaczającego narzędzie. Wskazuje ona na jeden z głównych celów dokumentu – pozyskiwanie środków potrzebnych do wykonania zlecenia.

Umowa toolingu – strony porozumienia

Stronami umowy są wykonawca oraz osoba zlecająca mu wykonanie dzieła. Zlecający udostępnia drugiej stronie porozumienia posiadane przez siebie narzędzia i środki trwałe, takie jak laptopy, telefony, nieruchomości, maszyny czy samochody dostawcze. Za ich pomocą wykonawca spełnia określone w umowie obowiązki.

Warto zaznaczyć, że środki trwałe można udostępnić wykonawcy na czas określony lub nieokreślony. Osoba z nich korzystająca nie może zaś ich używać w celach niezwiązanych z wykonywanym zleceniem. Po zakończeniu pracy wykonawca jest również zobowiązany do zwrotu powierzonych mu materiałów.

Umowa toolingu – korzyści z niej płynące

Umowa toolingu wiąże się z licznymi korzyściami zarówno dla zlecającego, jak i wykonawcy dzieła. Dzięki niej osoba zlecająca ma możliwość otrzymania towarów i usług w niezbędnych ilościach dokładnie wtedy, gdy ich potrzebuje. Środki trwałe można także zamortyzować. Udostępnienie własnych narzędzi do wykonania zlecenia wpływa także znacząco na cenę produktów. Jest ona bowiem znacznie niższa, dzięki czemu zlecający oszczędza finansowo. Oprócz tego zamówione towary cechują się wysoką jakością i oryginalnością.

Umowa toolingu jest oszczędnym rozwiązaniem również dla wykonawcy, nie musi on bowiem kupować własnych narzędzi. Ciągłe zlecenie na czas określony zapewnia mu również stały dochód finansowy. Oprócz tego firma osoby wykonującej zlecenie może bez przeszkód się rozwijać i znacząco podnosić swoje kwalifikacje poprzez zdobywanie nowych umiejętności, co bez wątpienia wpływa na jej pozycję na rynku. Ma także możliwość tymczasowego zatrudniania nowych pracowników w celu wykonania określonych zamówień.

Inną płynącą z umowy korzyścią jest również brak opodatkowania podatkiem VAT. Umowa toolingu nie wymaga także składania deklaracji rocznych PIT. Jest to bez wątpienia ogromnym ułatwieniem dla przedsiębiorców.

O czym należy pamiętać przy zawieraniu takiej umowy?

Przy zawieraniu umowy toolingu warto porozmawiać na temat ubezpieczenia sprzętu, jego naprawy i przeglądów, a także ewentualnych kontroli pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Następnie strony umowy powinny ustalić, kto ponosi koszty związane ze środkami trwałymi i zawrzeć o tym stosowną informację w dokumencie. Dobrze jest także dodać zapis o możliwości sprawowania okresowych kontroli stanu narzędzi. Jest to zdecydowanie doskonałym rozwiązaniem dla osób, które dopiero rozpoczynają współpracę i nie są pewne rzetelności i uczciwości drugiej strony. Tym samym, dzięki odpowiednio skonstruowanej umowie, osoba zlecająca może sprawdzać, czy powierzone wykonawcy środki są faktycznie używane zgodnie z określonym w porozumieniu przeznaczeniem. Umowa toolingu ma swobodną konstrukcję i polega w znacznej mierze na wypracowaniu kompromisu. Podczas jej zawierania warto tym samym omówić różne kwestie z poszanowaniem dla zdania drugiej osoby. Dzięki temu bez wątpienia osiągnie się porozumienie, z którego obie strony umowy będą zadowolone.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More