Wszystko dla biznesu

Jakie PITy składa ryczałtowiec oprócz PIT 28

Jednym ze sposobów rozliczania się podatników jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Osoby takie, tak jak pozostali zobowiązane są do składania rocznego zeznania podatkowego. Podstawą jest wypełnienie dokumentu określanego mianem PIT 28. Jakie PITy oprócz PIT 28? Dowiedz się, jakie jeszcze formularze składa ryczałtowiec.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Na początku trzeba zadać sobie pytanie, czym właściwie jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ogólnie rzecz ujmując, jest to zryczałtowana forma rozliczania podatku dochodowego. Warto podkreślić, że tutaj podatek reguluje się wyłącznie od przychodu. W związku z tym nie ma możliwości jego pomniejszenia o żadne koszty związane z działalnością gospodarczą.

Istotne jest to, że wysokość zobowiązania podatkowego zależy od rodzaju prowadzonego biznesu. Może to być 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, a także 3%. Cechą charakterystyczną tej alternatywy jest to, że mogą z tego skorzystać zarówno osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, jak i spółki osobowe. W tym przypadku trzeba jednak pamiętać o limicie obrotu, który kształtuje się na poziomie 250 tysięcy euro. Ważne jest to, że wartości te przelicza się na polską walutę zgodnie ze średnim kursem euro, który ogłasza Narodowy Bank Polski w dniu 1 października poprzedzającego rok podatkowy.

Jakie dokumenty składa ryczałtowiec do Urzędu Skarbowego?

Najważniejszym dokumentem, do którego złożenia zobowiązana jest osoba rozliczająca się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jest PIT 28. Wypełniony formularz przesyła się do Urzędu Skarbowego do końca lutego następnego roku.

Jednakże osoba, która otrzymuje dodatkowe dochody i korzysta z ulg, może być zobowiązana do złożenia dodatkowych PIT-ów. Na liście tych dokumentów wymienia się następujące załączniki: PIT28/B, PIT-D, PIT/0, a także PIT/2K. Pierwszy formularz składa się w przypadku przychodów z działalności, którą prowadzi się w formie spółki. Kolejny ma związek z odliczeniem wydatków mieszkaniowych. Przykładem jest ulga mieszkaniowa. Trzeci z wymienionych załączników informuje o ulgach, z jakich korzysta podatnik. Ostatnie oświadczenie dotyczy wydatków powiązanych z inwestycją, która służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Jakie pity oprócz pit 28 składa osoba rozliczająca się na podstawie ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych, gdy zatrudnia pracowników?

Osoby na ryczałcie, które dodatkowo zatrudniają pracowników, zobowiązuje się do złożenia deklaracji, które dotyczą dochodów uzyskanych przez tych zatrudnionych. Zasadnicze znaczenie w tej sytuacji ma PIT 11. Dokument informuje o wysokości przychodów osiąganych przez pracowników. Wysyła się go w formie elektronicznej. Termin składania przypada na koniec stycznia. Natomiast drugi egzemplarz pracodawca przekazuje zatrudnionemu do końca lutego.

Innym formularzem jest także PIT 8AR. Jest to informacja dotycząca rocznego zryczałtowanego podatku dochodowego. Przesyła się ją do dnia 31 stycznia. Ostatnim wymaganym dokumentem jest PIT 4R. Zawarte są w nim dane dotyczące wysokości zaliczek, które pobrane zostały na potrzebę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Kiedy traci się prawo do rozliczania na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Warto podkreślić, że podatnik może korzystać z tego sposobu rozliczania, gdy wysokość obrotów w roku poprzednim nie była wyższa niż 250 tysięcy euro. W związku z tym w dniu przekroczenia wartości następuje przejście na zasady ogólne. Wówczas dochody osiągnięte w ramach ryczałtu wykazuje się w dokumencie określanym mianem PIT 28. Natomiast dochody przekraczające ten limit ujmuje się w deklaracji PIT 36.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More