Wszystko dla biznesu

Kwota wolna od podatku – podstawowe informacje

Na początek zdefiniujmy, co to jest kwota wolna od podatku? Jest to ustalona kwota dochodu, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jest ona elementem systemu podatkowego. Wysokość tej kwoty zależy od wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika w danym roku. Natomiast nadwyżka od tej wartości podlega już opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie mniej jednak podatnik nawet w tej sytuacji, gdy nie przekracza tej kwoty dochodu, ma obowiązek złożenia deklaracji rocznej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych-co to jest PIT?

Przypomnijmy sobie, co to jest i co oznacza skrót PIT? Pochodzi on z języka angielskiego i dotyczy nazwy Personal Income Tax. Po polsku to jest to właśnie podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczany jest on do grupy podatków bezpośrednich, czyli takiej, w której podmiotem opodatkowanym jest jednostka (osoba fizyczna) uzyskująca określone przychody.

Natomiast potocznie określenie PIT utożsamia się z deklaracją podatkową, jaką podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych składać muszą okresowo do organów skarbowych. Muszą do tego przedstawić wysokość wyliczonego podatku oraz kwot, które posłużyły do jego wyliczenia.

Wartość – kwota wolna od podatku PIT w 2020 r. – co trzeba wiedzieć?

Podstawą do wyliczenia kwoty wolnej od podatku PIT jest dochód, czyli pozyskany przychód po odjęciu ponoszonych kosztów. Obowiązuje ona tylko w przypadku przychodów opodatkowanych według skali podatkowej. Są one wykazywane w deklaracji PIT-36 i PIT-37. Natomiast nie dotyczy ona podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28) i podatkiem liniowym (PIT-36L), z kapitałów pieniężnych (PIT-38) oraz zbycia nieruchomości (PIT-39).

Informacją znaną dla podatników jest to, iż od października 2019 r. stawka podatku dochodowego w skali podatkowej została obniżona z 18% na 17%. Dotyczy ona dochodów nieprzekraczających wartości 85 528 zł. Konsekwentnie uległa zmianie również najniższa stawka podatkowa oraz kwota zmniejszająca podatek. Natomiast dla dochodów przekraczających kwotę 85 528 zł stawka podatku wynosi nadal 32%.

Komu należna jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku nie jest należna każdemu podatnikowi. Przysługuje ona tylko podatnikom, którzy opodatkowują swoje dochody, stosując przy tym zasady ogólne.

Ten przywilej podatkowy, jakim jest kwota wolna od podatku, nie przysługuje zatem przedsiębiorcy opodatkowanemu podatkiem liniowym, bądź kartą podatkową.

W sytuacji, jeżeli podatnik korzysta z mieszanego sposobu opodatkowania swoich dochodów tj. np. ryczałtem i na zasadach ogólnych, to wówczas również może odliczyć kwotę wolną od podatku. Jednak w tym przypadku jedynie za dochód, który rozlicza się na zasadach ogólnych.

Informacja dotycząca obliczania kwoty zmniejszającej podatek PIT w 2020 r.

Do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2020 r. stosuje się kwoty zmniejszające według nowych, niższych stawek. Mają one za zadanie obniżyć kwoty podatku wyliczonej od podstawy opodatkowania. Nie mniej jednak nie wcześniej niż najpierw odejmiemy od niej ulgi podatkowe i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na podstawie zaokrąglenia uzyskanej kwoty do pełnych złotych można obliczyć należny podatek.

Wartości roczne kwoty zmniejszającej podatek w 2020 r.

Podajemy poniżej wartości kwot, które zmniejszają podatek w roku 2020. Otóż w 2020 r. kwota zmniejszająca podatek w zależności od wysokości podstawy opodatkowania wynosi:

  • do kwoty nieprzekraczającej 8000 zł – 1360 zł,
  • powyżej 8000 zł do 13 000 zł – 1360 zł pomniejszona o kwotę wyliczoną w następujący sposób: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł,
  • wyżej niż 13 000 zł do 85 528 zł – 525 zł 12 gr,
  • powyżej 85 528 do 127 000 zł – 525 zł 12 gr pomniejszona o kwotę wyliczoną w następujący sposób: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł,
  • więcej niż 127 000 zł kwoty zmniejszającej podatek nie stosuje się.

Dochody z dwóch różnych źródeł — działalność gospodarcza i praca na etat

Osoby, które mają dochody z dwóch różnych źródeł, powinny pamiętać, że przysługuje im tylko jedna kwota wolna od podatku. Zgodnie z przepisami w przypadku, gdy podatnik jednocześnie prowadzi własną firmę opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz jednocześnie pracuje na etacie, powinien wiedzieć, że kwotę wolną od podatku najpierw musi rozliczyć z tytułu prowadzonej działalności. Dlatego też przedsiębiorca i równocześnie pracownik powinien dać informację do zakładu pracy, że rezygnuje z prawa do odliczeń kwoty wolnej od podatku przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy odprowadzanej przez pracodawcę.

Kwota wolna od podatku a Deklaracja PIT

Na koniec podamy kilka informacji na temat złożenia deklaracji PIT. Zatem niezależnie od wysokości dochodów i konieczności opłacenia podatku, każdy podatnik ma obowiązek złożenie rocznego zeznania PIT. Taka deklaracja jest także podstawą do otrzymania należnego zwrotu nadpłaty w przypadku, gdy w ciągu roku wpłacono nadwyżkę. Deklaracji podatkowej nie musi składać podatnik, który nie miał w ogóle zarobków albo dochody uzyskiwał ze źródeł niepodlegających opodatkowaniu. Są to: odszkodowanie i zadośćuczynienie, świadczenia o charakterze społecznym, w tym zasiłki, dodatki, zapomogi, stypendia, odprawy. Dodatkowo osoby mające renty inwalidów wojennych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More