Wszystko dla biznesu

PIT 36 – podstawowe informacje

Podatek dochodowy to podstawowe świadczenie, do którego ponoszenia zobowiązane są osoby prawne i fizyczne. Jest ono przekazywane do skarbu państwa. Wysokość zależy od osiąganych przychodów, ponoszonych kosztów, a także innych odliczeń. W tym celu konieczne jest złożenie do urzędu skarbowego deklaracji PIT. Podstawowym rodzajem formularza jest PIT 36. Warto dowiedzieć się więcej na temat tego dokumentu.

PIT 36 – opodatkowanie na zasadach ogólnych

Podatnik, który korzysta z opodatkowania na zasadach ogólnych, zobowiązany jest do odprowadzania podatku w wysokości 17,75% podstawy opodatkowania, którą obniża się o kwotę wolną od podatku lub 32% nadwyżki ponad 85 528 złotych. Osoba ta oblicza i wpłaca na konto urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Do właściwego określenia zaliczek ustala się przychód z danego okresu rozliczeniowego, a także koszty uzyskania przychodów. Następnie odejmuje się te dwie wartości i otrzymuje dochód.

Podstawę opodatkowania uzyskuje się, gdy dochód pomniejszy się o ulgi, odliczenia i straty z lat ubiegłych. Wykorzystuje się skalę podatkową i ustala wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Obniża się ją o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik nie składa deklaracji z wysokością zaliczek w trakcie roku podatkowego. Opodatkowanie na zasadach ogólnych wymaga złożenia deklaracji rocznej na formularzu PIT 36 po zakończonym roku podatkowym.

Kilka słów o deklaracji PIT 36

Deklarację PIT 36 wypełniają podatnicy, który w określonym roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej. Warto podkreślić, że dotyczy ona również działów specjalnych produkcji rolnej, które także opodatkowane są na zasadach ogólnych z użyciem skali podatkowej.

Inny rodzaj przychodów, w przypadku których wykorzystuje się formularz PIT 36, dotyczy dzierżawy i najmu. Nieprzekraczalny termin złożenia dokumentu to 30 kwietnia za poprzedni rok podatkowy. Warto podkreślić fakt, że jeżeli dzień przypada na dzień wolny od pracy, termin przesuwany jest na pierwszy dzień roboczy, który następuje po 30 kwietnia.

Jakie ulgi uwzględnia się w zeznaniu PIT 36?

Deklaracja PIT 36 jest narzędziem, które wykorzystuje się także do rozliczania innych przychodów. Przykładem jest wynagrodzenie za pracę, z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło. Ponadto podatnicy mogą skorzystać z ulg podatkowych. Bardzo popularna dotyczy krwiodawstwa. W tym przypadku maksymalnie odlicza się 6% dochodu. Podatnicy często korzystają także z ulgi za Internet, a także rehabilitacyjnej. Ostatnia może być związana na przykład z utrzymaniem psa przewodnika. Dotyczy także używania samochodu osobowego do przewozu osoby niepełnosprawnej, czy też zakupu preparatów leczniczych. Małżeństwo, które wychowuje jedną pociechę, traci prawo do ulgi, gdy ich łączny dochód jest wyższy niż 112 000 złotych.

W jakich formach można złożyć zeznanie?

Deklarację PIT 36 można złożyć w trzech formach, a mianowicie listownie z potwierdzeniem odbioru, osobiście w urzędzie skarbowym, a także elektroniczne. Rozwój technologii sprawia, że ostatni sposób zyskuje na popularności. Dzięki temu podatnicy oszczędzają bardzo dużo czasu. Z określonej opcji mogą skorzystać osoby, które mają Numer Identyfikacji Podatkowej. Nie wymaga się w tym przypadku podpisu elektronicznego. Do przeprowadzenia tego zadania potrzebne są dane pozwalające na autoryzację. Podaje się zatem imię i nazwisko, Numer Identyfikacji Podatkowej, datę urodzenia, a także kwotę przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More