Wszystko dla biznesu

Faktura uproszczona w pigułce

Dla każdego przedsiębiorcy termin „faktura uproszczona” z pewnością nie jest obca. Prowadząc własną działalność, warto wiedzieć, czym jest taki dokument i w jakich sytuacjach się go stosuje, tym bardziej że jest to obecnie często praktykowana forma dokumentów księgowych.

Co to jest faktura uproszczona?

W polskim prawie nie znajdziemy niestety formalnej definicji takiego dokumentu. Stosuje się go jednak w praktyce, w sytuacjach wymagających użycia uproszczonej faktury sprzedażowej.

Jest to dokument przypominający tradycyjną fakturę, jednak w wersji zawierającej jedynie niezbędne informacje. Warto mieć jednak świadomość, że posiada on swoje ograniczenia. Przepisy określają maksymalną kwotę, która może się na nim znaleźć. Istnieje również szereg transakcji, podczas których stosowanie takiej faktury nie jest dopuszczalne.

W jakich sytuacjach wolno zastosować fakturę uproszczoną?

Najważniejszym kryterium użycia faktury uproszczonej jest wartość transakcji. Zgodnie z prawem, nie może ona przekroczyć 450 złotych (lub 100 euro). W przeciwnym razie należy wystawić tradycyjną fakturę VAT.

Fakturę uproszczoną może wystawić każdy przedsiębiorca, bez względu na to, jakiego rodzaju działalność prowadzi. Jest to rodzaj przywileju, z którego można, ale nie trzeba korzystać. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdorazowo stosować pełny dokument VAT. Z założenia ma ona ułatwiać transakcje o niższej wartości. Jest przy tym bez problemów honorowana przez organy administracyjne.

Kiedy nie wolno stosować faktury uproszczonej?

Warto wiedzieć, że ustawodawca wskazał kilka przypadków, w których stosowanie faktury uproszczonej jest zabronione. Nie wolno tego robić, gdy transakcja dotyczy:

 • sprzedaży wysyłkowej — opłatę uiszcza się wówczas w formie przedpłaty lub pobrania. Klient uzyskuje najczęściej fakturę elektroniczną;
 • dokumentu, który nie musi zawierać numeru NIP — dotyczy to najczęściej kupujących, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej albo rolników ryczałtowych, zwolnionych z obowiązku posiadania numeru NIP;
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów — gdy sprzedawca dostarcza produkty na terenie Unii  Europejskiej;
 • sprzedaży do krajów spoza Unii Europejskiej.

Jakie informacje muszą znaleźć się na fakturze uproszczonej?

Zasadniczym plusem stosowania faktury uproszczonej jest łatwość i szybkość w jej wystawianiu. Przedsiębiorca potrzebuje na to mniej czasu, ponieważ zawiera ona minimalną ilość wymaganych informacji.

Aby organy skarbowe zaakceptowały taki uproszczony dokument, musi on zawierać:

 • datę wystawienia;
 • numer faktury;
 • dane podatnika (nazwę, adres, numer NIP);
 • NIP kupującego;
 • datę realizacji lub dostawy towarów lub usług;
 • nazwę przedmiotu sprzedaży;
 • kwoty ewentualnych rabatów lub obniżek;
 • należność ogółem;
 • informacje na temat stawki VAT dla danej transakcji (sprzedaży towarów lub usług).

Faktura uproszczona — informacje dodatkowe

Ze względu na dane, które zawiera, faktura uproszczona przypomina paragon. Wielu przedsiębiorców zadaje więc sobie pytanie, czy paragony (o ile nie przekraczają określonej przez ustawodawcę kwoty) mogą być traktowane jako uproszczona wersja dokumentu VAT.

Odpowiedź na to pytanie, jest jedna. Mogą, o ile na paragonie pojawi się numer NIP nabywcy. Jest to wymóg konieczny dla faktury uproszczonej, nieobowiązkowy w przypadku paragonu. Kupujący może jednak poprosić o jego umieszczenie i wówczas może on zostać potraktowany jako faktura uproszczona. Co więcej, przedsiębiorca może go w takiej sytuacji ująć w swojej Księdze Przychodów i Rozchodów, jak również odliczyć podatek (dotyczy czynnych podatników VAT). Wystarczy, aby na dokumencie znalazła się kwota podatku lub stosowne dane, które pozwolą obliczyć wysokość podatku dla poszczególnych stawek.

Terminy wystawiania faktury uproszczonej pozostają takie sama jak w przypadku tradycyjnego dokumentu. Można ją wygenerować nie wcześniej niż 30 dni przed datą dostarczenia towarów lub wykonania usługi i nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do wykonania usługi lub dostawy towaru. Ewentualnej korekty faktury uproszczonej dokonuje się w taki sam sposób, jak w przypadku tradycyjnej faktury VAT.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More