Wszystko dla biznesu

Faktura VAT marża

Specyficznym rodzajem dokumentu, jeśli chodzi o sposób naliczania podatku, jest faktura VAT marża. Warto podkreślić, że marża w podatku VAT to różnica pomiędzy kwotą należności a ceną nabycia, która pomniejszona jest o podatek. W związku z tym sprzedawca nalicza, a także odprowadza VAT wyłącznie od marży. W tym przypadku nie odlicza się podatku VAT z faktury zakupu. Co warto wiedzieć na temat faktury VAT marża?

Podstawowe informacje dotyczące faktura VAT marża

Faktura VAT marża jest to niezwykle korzystne rozwiązanie, jeśli chodzi o sprzedawców. Zgodnie z ogólną zasadą podatek VAT nalicza się od pełnej wartości faktury. W przypadku faktury VAT marża podatek liczy się tylko od prowizji pobieranej przez sprzedawcę. Dzięki temu odprowadza się do urzędu skarbowego dużo niższą kwotę podatku. Istotne znaczenie ma wskazanie podatników, których dotyczy faktura VAT marża. Z określonego rozwiązania mogą skorzystać podatnicy świadczący usługi turystyczne, dokonujący dostaw towarów używanych, antyków, a także dzieł sztuki.

Co warto wiedzieć na temat faktury VAT marża w przypadku usług turystycznych?

Faktura VAT marża dotyczy usług turystycznych, a w szczególności transportu, zakwaterowania, ubezpieczenia i wyżywienia. Rozliczenie określoną metodą stosuje niezależnie od tego, kto nabywa usługę, gdy podatnik działa na rzecz nabywcy usługi na własny rachunek, a także we własnym imieniu. Dotyczy to także sytuacji, gdy podatnik nabywa towary od pozostałych podatników dla bezpośredniej korzyści osoby korzystającej z usług turystycznych.

Warto podkreślić fakt, że gdy podatnik niektóre świadczenia dotyczące usług dla bezpośredniej korzyści turysty realizuje w sposób samodzielny, to wówczas oddzielnie ustala się podstawę opodatkowania, jeśli chodzi o usługi własne i pochodzące od innych podatników. W przypadku usług turystycznych stosuje się stawkę 23 procent.

Istnieją jednak pewne wyjątki. Gdy usługi nabyte od innych podatników świadczy się poza terytorium Wspólnoty, stosuje się stawkę 0 procent. Natomiast, gdy usługi nabywane od pozostałych podatników świadczy się częściowo na terenie Unii Europejskiej i poza nim, to usługi świadczone poza terytorium Wspólnoty objęte są stawką 0 procent. Podatnik, którego usługi turystyczne uwzględniają usługi własne i nabywane od innych wystawia jeden wspólny dokument.

Informacje dotyczące faktury VAT marża, którą wystawia się przy towarach używanych

Faktura VAT marża przy towarach używanych uwzględnia oznaczenie „procedura marży – towary używane”. Stosuje się tutaj stawkę 23 procent. Gdy towary są przedmiotem eksportu, wykorzystuje się stawkę 0 procent. Fakturę VAT marża wystawia się przy dostawie towarów używanych, gdy podatnik nabywa je od osoby fizycznej, prawnej, jednostki niemającej osobowości prawnej, która nie jest podatnikiem podatku VAT. Co więcej, od podatnika, gdy towary podlegały zwolnieniu przedmiotowemu bądź gdy zwolnienie dotyczy sprzedaży do 200 tysięcy złotych.

Także od podatnika korzystającego z procedury, która pozwala na opodatkowanie marży. Ostatnia sytuacja dotyczy podatnika, jeśli dostawa była opodatkowana w systemie marży, a nabywca ma dokumenty potwierdzające nabycie na określonych zasadach.

Faktura VAT marża przy obrocie dziełami sztuki

W przypadku dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich stosuje się stawkę 23 procent. Wykorzystuje się również stawkę 8 procent. Dotyczy ona importu towarów lub gdy zostały one nabyte od twórcy, albo jego spadkobiercy. Na fakturze umieszcza się oznaczenie „procedura marży – dzieła sztuki” bądź też „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”. Podstawa opodatkowania to różnica między kwotą sprzedaży a nabycia, która pomniejszona jest o podatek.

Fakturę VAT marża dla dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich wystawia się, gdy podatnik nabył te przedmioty od osoby prywatnej lub prowadzącej działalność zwolnioną z VAT.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More