Wszystko dla biznesu

Numer BDO na fakturach

Od jakiegoś czasu niektórzy przedsiębiorcy zobowiązani do są tego, by zarejestrować się w Bazie Danych o Odpadach. Co więcej, muszą posługiwać się nadanym im w ten sposób numerem. Kto musi go posiadać? To opisuje dokładnie art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach. Numer BDO na fakturach to kolejna kwestia związana z nowymi przepisami. Bywa, że musi się on na nich pojawić. W jakich konkretnie sytuacjach?

Zanim odpowiemy sobie na powyższe pytania, warto zaznaczyć, że pozostałe kwestie związane z BDO też opisuje wyżej wymieniona ustawa o odpadach. Podaje ona między innymi informacje o wprowadzanych opakowaniach, olejach smarowych, pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym, bateriach itd. Tłumaczy także, jakie są rodzaje kolejnych odpadów i na czym polega ich segregacja.

Którzy przedsiębiorcy zobowiązani są do rejestracji w bazie Danych o Odpadach?

We wspomnianej bazie muszą zarejestrować się wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, która związana jest z odpadami. Przy czym, to marszałek danego województwa zawiadamia pomiot o nadanym mu w ten sposób numerze BDO. W momencie, gdy podmiot zamyka swoją działalność, ten sam numer rejestrowy po prostu przepada. Nie można go powtórnie nadać innemu przedsiębiorcy.

To, które dokładnie podmioty podlegają obowiązkowi rejestracji, określa art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach. Wymieniono w nim przedsiębiorców wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,  a także wprowadzających baterie lub akumulatory. Poza tym są to również przedsiębiorcy wprowadzający pojazdy, producenci, importerzy i wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach. Zgodnie z ustawą przepis dotyczy też wprowadzających na terytorium kraju opony, wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Kiedy stosować numer BDO na fakturach?

O tym, kiedy stosować numer BDO na fakturach mówi art. 63 ustawy o odpadach. Zgodnie z nim podmioty wskazane, jako zobowiązane do posiadania numeru, muszą go umieszczać na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Niestety zapis ma charakter bardzo ogólny. Niczego nie wyszczególnia ani nie precyzuje. Zbyt szeroka definicja powoduje, że w związku z tematem rodzi się bardzo dużo wątpliwości.

Niewątpliwie obowiązek wystawiania faktur dotyczy jednak przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT. Na konieczność wystawiania przez nich tego rodzaju dokumentów wskazuje art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy VAT. To właśnie w nim czytamy, że taki podatnik jest zobowiązany do wystawiania faktur, które dokumentują sprzedaż, dostawę towarów i świadczenie konkretnych usług rzecz innego podatnika. Przy czym ustawa określa również wymagane dane, które powinny znaleźć się na fakturze. Wśród nich nie ma jednak numeru BDO.

Z racji tego, że przepis mówi o tym, co faktura „powinna” zawierać, można przypuszczać, że nie jest to zamknięte wyróżnienie kolejnych elementów. Dopuszczalne jest więc wymienienie w niej innych treści. Podsumowując, nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby na fakturze znalazły się również inne dane, niż wyłącznie te określone w art. 106e ustawy VAT. O samej konieczności wskazania numeru BDO świadczy natomiast fakt, że brak jego podania wiąże się z karą administracyjną. Kara ta może wynieść 5000 zł i więcej, ale nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł.

W jakich innych dokumentach dotyczących prowadzonej działalności należy wskazać numer BDO?

To, że przedsiębiorca powinien umieszczać numer BDO na fakturach każdego rodzaju, nie tylko tych nawiązujących do części działalności związanej z odpadami, jest oczywiste. Czy istnieją jednak inne przypadki, w których zaleca się stosowanie przypisanego numeru? Otóż okazuje się, że tak.

Wśród dokumentów, na których wskazany numer powinien się znaleźć, należy wymienić paragony fiskalne lub umowy sprzedaży. Nie bez znaczenia pozostają również karty przekazania odpadów czy tak zwane ewidencje odpadów. Z pewnością takowego nie trzeba jednak wskazywać na tych dokumentach, których treść jest określona urzędowo. To oznacza, że można go pominąć przy deklaracjach podatkowych. Poza tym, wzory wspomnianych deklaracji nie przewidują nawet pola na wpisanie numeru BDO. Oczywistym jest więc fakt, że brak nie oznacza tu kary administracyjnej.

Także w przypadku dokumentów wewnętrznych firmy nie ma konieczności stosowania przypisanego numeru BDO. Chodzi tu między innymi o dokumenty kadrowe i te związane z bieżącą obsługą przedsiębiorstwa. Z racji tego, że nie przekazuje się ich żadnym organom państwowym, ani innym przedsiębiorcom, nie ma konieczności wskazywania na nich takich szczegółów.

Numer BDO na fakturach i dokumentach bez wzorów urzędowych

Podsumowując wszystkie powyższe kwestie, można stwierdzić, że numer BDO na fakturach VAT w przypadku konkretnej kategorii przedsiębiorców jest po prostu koniecznością. Stosować go nie trzeba jednak na tych dokumentach, które mają urzędowo ustalone wzory oraz na dokumentach wewnętrznych firmy. Z racji tego, że przepis jest stosunkowo nowy, wielu właścicieli firm nadal nie wie, kiedy obowiązek jest ważny, a kiedy nie. Warto zatem zapoznać się ze wszystkimi szczegółami na ten temat. Tym bardziej że kara za choćby drobne przewinienie w tej kwestii może być dotkliwa.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More