Wszystko dla biznesu

Rejestr BDO – podstawowe informacje

BDO to skrót, który oznacza Bazę Danych Odpadowych. Rejestr BDO udostępnia informacje o produktach i opakowaniach, a także o gospodarce odpadami. Została powołana, aby porządkować wszelkie sprawy związane z zarządzaniem odpadami.

Czym jest rejestr BDO?

Konieczność powołania BDO zrodziła się w związku z licznymi wątpliwościami przedsiębiorców, co do procedur postępowania z pozostałymi w procesie produkcji resztkami. Dochodziło także do licznych nadużyć związanych z brakiem wiedzy w tym temacie.

Nasza planeta tonie w śmieciach, a każdego dnia zakłady produkcyjne wytwarzają tony odpadów, z którymi nie zawsze wiadomo, jak postępować. Rejestr BDO pozwala zgromadzić przedsiębiorstwa, podlegające pod obowiązek zarządzania odpadami, a także umożliwia firmom odpowiednie rozliczenie się z podejmowanych działań.

Rejestr BDO – kto musi się do niego wpisać?

Obowiązek wpisania się do rejestru dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, które:

 • generują odpady, a następnie je ewidencjonują;
 • wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach — oleje, baterie akumulatorowe, smary, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • produkują same, importują opakowania lub kupują je w krajach Unii Europejskiej.

Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie przedsiębiorstwa podlegają pod obowiązek zarejestrowania się do BDO. Decyduje o tym zakres działalności.

Branże, które muszą zarejestrować się do BDO:

 • producenci opon i smarów;
 • producenci pojazdów (z wyłączeniem pojazdów historycznych) oraz sprzętu elektrycznego i elektroniki;
 • wytwórnie baterii i akumulatorów;
 • wytwórnie opakowań, przedmiotów w opakowaniach lub odpadów opakowaniowych;
 • transport odpadów;
 • przedsiębiorstwa, które generują odpady bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Ważne jest to, że wobec obowiązku zarejestrowania się w BDO, nie ma znaczenia wielkość firmy. Podlegają mu jednakowo wielkie przedsiębiorstwa, jak i jednoosobowe działalności (o ile działają w jednej ze wskazanych przez ustawodawcę branż).

Te przedsiębiorstwa oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które generują jedynie odpady komunalne, nie muszą posiadać wpisu do rejestru BDO.

Rejestr BDO podlega pod jurysdykcję marszałków poszczególnych województw. Oni także wpisują przedsiębiorstwa do ewidencji. Wpisu dokonuje się na wniosek własny lub z urzędu.

Wpis do BDO z urzędu

Automatycznie do rejestru BDO zostają wpisani ci przedsiębiorcy, którzy uzyskali zgodę na wytwarzanie odpadów lub na ich przetwarzanie, a także ci z koncesją na podziemne składowanie odpadów.

W jaki sposób zarejestrować się w BDO?

Rejestracji na wniosek, w BDO należy dokonać przed rozpoczęciem swojej działalności. Trzeba przy tym pamiętać, że marszałek województwa, który dokonuje wpisu, ma na umieszczenie przedsiębiorstwa na liście 30 dni (liczone od daty wpłynięcia poprawnie wypełnionego wniosku).

Wniosek można wypełnić elektronicznie lub bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim, pod który podlega przedsiębiorstwo.

Kto nie musi rejestrować się w BDO?

Z obowiązku zarejestrowania się w BDO są zwolnione:

 • osoby fizyczne oraz organizacje, które zarządzają odpadami na własny użytek;
 • podmiot posiadający ziemię, na której stosuje się komunalne osady ściekowe do uprawy roślin na kompost oraz tych przeznaczonych do spożycia lub na paszę;
 • podmioty prowadzące nieprofesjonalną zbiórkę odpadów opakowaniowych;
 • osoby transportujące własne odpady;
 • rolnicy zarządzający ziemią o powierzchni mniejszej niż 75 hektarów.

Numer BDO na fakturze

Po wpisaniu do rejestru BDO przedsiębiorca otrzymuje numer ewidencyjny. Zgodnie z ustawą o odpadach, osoby prowadzące działalność i podlegające pod obowiązek rejestracji w BDO, muszą umieszczać otrzymany numer na wszystkich dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Dotyczy to przede wszystkim faktur, a także paragonów fiskalnych wystawianych przez firmę. Powinien się on również znaleźć na umowach sprzedaży, kartach przekazania odpadów oraz na ewidencjach odpadów.

Brak numeru BDO na fakturze może skutkować nałożeniem wysokiej kary administracyjnej. Ponieważ ustawodawca nie określa dokładnie, czy obowiązek dotyczy umieszczania numeru BDO na wszystkich fakturach czy jedynie na tych związanych bezpośrednio z odpadami, najlepiej stosować go na wszystkich dokumentach.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More