Wszystko dla biznesu

Urlop ojcowski – jak można go uzyskać i ile trwa?

Do niedawna normą było, że to kobieta zostawała w domu z nowo narodzonym dzieckiem. W ciągu ostatniej dekady wiele się jednak w tym temacie zmieniło. Rosnąca świadomość i wiedza, przekonały społeczeństwo, że ojciec jest równie ważnym ogniwem w procesie wychowawczym i to już od pierwszych dni życia maleństwa. Efektem zmiany myślenia jest urlop ojcowski (urlop tacierzyński), który pozwala ojcu dziecka zawiesić na pewien czas swoje obowiązki zawodowe i poświęcić uwagę swojej latorośli w pełnym wymiarze godzin.

Urlop ojcowski – komu przysługuje, a komu nie?

Urlop ojcowski można wykorzystać od momentu narodzin dziecka albo w chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu o przysposobieniu. Oznacza to, że przysługuje on zarówno ojcu biologicznemu, jak i adopcyjnemu.

Warto wiedzieć, że jeśli ojciec w chwili narodzin dziecka nie pracował, nie wyklucza to możliwości skorzystania przez niego z urlopu. Jeśli podjął pracę w późniejszym okresie, wciąż może z tego przywileju skorzystać. Jedynym warunkiem jest to, że urlop należy wykorzystać przed ukończeniem przez dziecko 24 miesiąca życia. W przypadku ojca adopcyjnego należy to zrobić w ciągu 24 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.

Trzeba mieć jednak świadomość, że urlop tacierzyński nie przysługuje pracownikom, którzy nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem. Dotyczy to osób, które są pozbawione władzy rodzicielskiej albo nie utrzymują kontaktu ze swoim potomkiem. Pracodawca może odrzucić wniosek o urlop, jeśli ma co do takiego stanu podejrzenia i ma możliwość to zweryfikować.

Z urlopu może skorzystać za to ojciec, który nie jest w związku małżeńskim z matką dziecka, a także rozwodnik.

Kiedy można skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Przepisy określają, że ojciec ma możliwość wykorzystać swój urlop nie później niż do czasu ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Dla dzieci adoptowanych ten okres to maksymalnie 24 miesiące od daty uprawomocnienia się orzeczenia przysposabiającego, ale nie później niż do 7. roku życia dziecka. Wyjątek stanowią dzieci, dla których odroczono obowiązek szkolny. W ich przypadku urlop ojca adopcyjnego można wykorzystać przed 10. rokiem życia.

Jak długo może trwać urlop ojcowski?

Ojcu dziecka przysługuje 14 następujących po sobie dni urlopu (wliczając w to soboty i niedziele). Jeśli w tym okresie wystąpią jakieś święta lub dni ustawowo wolne od pracy, nie ma możliwości przedłużenia urlopu. Na jego długość nie ma również wpływu ilość dzieci. W przypadku ciąży mnogiej, w wyniku której urodziło się dwoje lub więcej dzieci, okres wolny od pracy pozostaje bez zmian.

Urlop tacierzyński może być wykorzystany na raz, czyli 14 dni ciągiem albo w dwóch częściach po 7 dni. Na wniosek ojca czas ten może ulec skróceniu, ale nie przechodzi wówczas na późniejszy okres.

W czasie przebywania na urlopie pracownik podlega takiej samej ochronie jak kobieta ciężarna lub będąca na urlopie macierzyńskim. Oznacza to, że pracodawca nie może w tym okresie rozwiązać z pracownikiem umowy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ojciec został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, który upływa w okresie trwania urlopu. W takim przypadku urlop kończy się w momencie, gdy ustaje stosunek pracy. Pozostałe dni przepadają.

Jakich formalności należy dopełnić, starając się o urlop?

Aby ubiegać się o urlop tacierzyński, należy złożyć do pracodawcy stosowny wniosek, który pracodawca musi uwzględnić, o ile oczywiście pracownik spełnia wymogi jego otrzymania. Co ciekawe, można go wykorzystać równolegle z urlopem macierzyńskim. Nie ma jednak możliwości zrzeczenia się go na rzecz matki dziecka.

Jeśli we wskazanym przez ustawodawcę okresie pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu, przywilej ten przepada.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More