Wszystko dla biznesu

Wezwanie do zapłaty

Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą prędzej czy później spotka się z klientem, który będzie zwlekał z uiszczeniem należności. W takich sytuacjach na początku podejmuje się działania określane mianem miękkiej windykacji. Polegają one na wysłaniu maili przypominających, a także nawiązaniu kontaktu telefonicznego i poinformowanie o zaleganiu z płatnościami. W przypadku, gdy czynności nie przynoszą pożądanego rezultatu, sprawę kieruje się na drogę sądową. Przed podjęciem tej decyzji wierzyciel wysyła dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Często zdarza się, że ta metoda daje efekt i nie trzeba podejmować radykalnych działań. Dowiedz się, jak powinno wyglądać i z jakich elementów musi się składać wezwanie do zapłaty.

Co to jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty jest to pismo, które kieruje się do kontrahenta, który spóźnia się z zapłatą należności. Warto podkreślić, że jest to pierwsze ważne działanie, które może przynieść pożądany rezultat, jeśli chodzi o nierzetelnego odbiorcę. Dzięki temu niejednokrotnie pozwala uniknąć kosztów sądowych, które mają związek z postępowaniem sądowym. Takie działanie zaoszczędzi także czas, który jest niezwykle ważny dla każdego przedsiębiorcy.

Co musi znaleźć się w wezwaniu do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty uwzględnia kilka elementów, które decydują o tym, że jest sporządzone w sposób prawidłowy. Dokument zawiera datę, a także miejsce jego sporządzenia, a także określenie wierzyciela i dłużnika. Podaje się także kwotę zaległości łącznie z numerem dowodu księgowego, a także datę, w której powinna nastąpić płatność. Treść prawidłowego wezwania do zapłaty zawiera również termin, w którym trzeba uregulować należność, a także numer konta bankowego.

Na dokumencie umieszcza się również podpis osoby, która wysyła pismo wraz z imieniem, nazwiskiem i pełnioną funkcją służbową. Bardzo istotne jest podanie konsekwencji, jakie podejmie wierzyciel, gdy osoba wezwana do zapłaty nie ureguluje należności w przedstawionym terminie. Warto podkreślić, że ostrzeżenie o konsekwencjach musi być zgodne z rzeczywistością i przepisami obowiązującego prawa.

Jakie dodatkowe elementy może zawierać wezwanie do zapłaty?

Wierzyciel, który korzysta z prawa do naliczenia odsetek za opóźnienie w uregulowaniu należności, powinien określona informacje umieścić w wezwaniu do zapłaty. W tym przypadku konieczna jest pewność, że odbiorca odebrał pismo. Dlatego wezwania do zapłaty wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z obowiązującą praktyką kieruje się trzy takie wezwania, zanim sprawę skieruje się na drogę postępowania sądowego. Gdy po trzecim liście dłużnik nadal nie reguluje opłaty i nie poczuwa się do obowiązku jej uiszczenia, sprawę oddaje się w ręce sprawiedliwości.

Jakie czynniki mogą przynieść pożądany skutek w wezwaniu do zapłaty?

Istnieje kilka czynników, których uwzględnienie w wezwaniu do zapłaty może przynieść pożądany efekt. Pierwszym z nich jest informacja, że sprawa zostanie skierowana na wokandę sądową, gdy odbiorca nie zapłaci za zaległą fakturę. Wierzyciel ma także prawo do sprzedaży należności na giełdzie długów. Co więcej, może opublikować dane dłużnika w ogólnodostępnych informacjach zawartych w bazach danych Biura Informacji Gospodarczej. Taka klauzula może skłonić odbiorcę do uregulowania długu. Ponadto w praktyce używa się również koloru czerwonego i powiększonej czcionki. Taki zapis wzmocni siłę przekazu. Warto podkreślić, że jest to bardzo skuteczna metoda działania. Bardzo często pozwala uniknąć sprawy sądowej.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More