Wszystko dla biznesu

Czynny żal

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej daje bardzo dużo satysfakcji. Zasadniczą zaletą jest możliwość samorealizacji, wdrażania swoich pomysłów, czy też niezależność. Osoby kreatywne w ten sposób rozwijają skrzydła i osiągają ogromne sukcesy. Jednakże własny biznes wiąże się ze spełnieniem wielu obowiązków. Na tej liście wymienia się między innymi opłacanie podatków, a także składanie w urzędzie skarbowym deklaracji. Opóźnienia mogą wywołać negatywne konsekwencje. Przedsiębiorcy grozi kara grzywny, mandat skarbowy, zdarza się także pozbawienie wolności. W tym przypadku warto wykorzystać tak zwany czynny żal. Jest to zawiadomienie organów o popełnieniu czynu zabronionego. Wówczas taka osoba może uchronić się przed karą za przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe.

Czynny żal – co to jest i w jakiej formie się składa?

Jest to zawiadomienie odpowiednich organów informujące o popełnieniu czynności zabronionej. Składa się w formie pisemnej. Dokument można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową. Warto podkreślić, że gdy konkretna instytucja nie uzna czynnego żalu, to wtedy podatnik nie może skorzystać z odwołania.

Czy złożenie czynnego żalu zawsze zabezpiecza przed karą za popełnienie czynu zabronionego?

Istotne jest to, że samo dostarczenie do organu podatkowego pisma nie chroni przed karą za dokonanie szkodliwego czynu. Nie przyniesie to pożądanego rezultatu, gdy instytucja wezwała już podatnika w związku z popełnionym działaniem i został on już udokumentowany. Nie jest to także zasadne, gdy jest się w trakcie postępowania kontrolnego. Czynny żal także nic nie przyniesie, gdy wnioskodawca zorganizował grupę lub nakłaniał do przestępstwa skarbowego.

Warto podkreślić, że prawidłowo złożone podanie zabezpiecza przed karą, jednak nie zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty zaległości i odsetek.

Jakie elementy powinny być zawarte w treści dokumentu?

Przygotowując dokument, należy pamiętać o uwzględnieniu ważnych elementów. Treść powinna zawierać informacje dotyczące osoby wnoszącej zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego. Co więcej, pamięta się również o charakterze działania, okolicznościach, osobach współpracujących. Istotne jest także przedstawienie, czy szkodliwa czynność została naprawiona. W przeciwnym przypadku podaje się termin, w którym podatnik zobowiązuje się do uregulowania zaległych należności łącznie z odsetkami. Warto także podkreślić, że to było zdarzenie incydentalne.

Czynny żal – jakie dodatkowe dokumenty są wymagane?

Osoba, decydująca się na złożenie czynnego żalu zobligowana jest także do wypełnienia dodatkowych wymogów z tym związanych. Konieczne jest tutaj uregulowanie wymaganej należności publicznoprawnej. Zapłaty dokonuje się najpóźniej w terminie wyznaczonym przez fiskus. W konsekwencji podatnik nie ma obowiązku dokonania zapłaty w chwili składania dokumentu, jakim jest czynny żal. Ponadto, składa się także przedmioty, które podlegają obowiązkowi niedopełnionemu przez wnioskodawcę. Adresatem pisma jest Naczelnik konkretnego urzędu skarbowego.

Czynny żal – kiedy należy złożyć dokument?

Warto podkreślić, że aby czynny żal był skuteczny, trzeba go złożyć we właściwym czasie. W przepisach nie ma konkretnego terminu. Jednakże formularz składa się przed udokumentowaniem przez instytucję publicznoprawną popełnienia przestępstwa skarbowego.

Czynny żal może okazać się bardzo pomocnym rozwiązaniem. Raczej nikt nie lubi przyznawać się do winy, ale tutaj warto zabezpieczyć się w ten sposób. Dzięki temu uniknie się ewentualnych konsekwencji karnych. 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More