Wszystko dla biznesu

Dofinansowanie do okularów

Wielu pracowników używa okularów podczas swoich codziennych obowiązków. Szczególnie jeśli dużo czasu spędzają oni przed komputerem. Aby wyjść naprzeciw ich potrzebom, pracodawcy oferują dofinansowanie do okularów, dzięki któremu można zaoszczędzić nieco na tym niebagatelnym wydatku.

Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie do okularów?

Dofinansowanie do okularów jest bardzo dużym udogodnieniem dla pracowników. Warto jednak wiedzieć, że nie każdemu ono przysługuje. Kto może się o nie starać?

Aby pracodawca mógł dofinansować pracownikowi zakup okularów, zatrudniona osoba musi:

  • wykonywać swoje obowiązki przy komputerze (dotyczy to zarówno komputerów stacjonarnych, jak i przenośnych);
  • spędzać przed ekranem minimum 4 godziny w ciągu całego dnia pracy;
  • przedłożyć stosowne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające konieczność noszenia okularów.

Oświadczenie lekarskie wydaje się na ogół w trakcie okresowych badań lekarskich lub przed podjęciem pracy. W tym wypadku nie ma znaczenia fakt, czy konieczność dotyczy stałego noszenia szkieł, czy jedynie podczas pracy przed komputerem. W obu przypadkach pracownik może ubiegać się o dofinansowanie.

Warto wiedzieć, że pracownik, który czuje, że pogarsza mu się wzrok, może zwrócić się do swojego przełożonego z prośbą o skierowanie go do specjalisty na badania (nawet jeśli wykonał wcześniej badania okresowe). Wydane w wyniku tego zaświadczenie również może stanowić podstawę dofinansowania.

Jeśli obowiązki pracownika zakładają pracę przed komputerem, a zatrudniony otrzymał stosowne zaświadczenie lekarskie, pracodawca ma obowiązek zwrócić część poniesionych kosztów. Szczegółowe zasady ustalane są wewnątrz danego zakładu pracy.

Ile wynosi dofinansowanie do okularów?

Pracownik spełniający warunki, może złożyć wniosek o dofinansowanie do szkieł. Nie można jednak z góry określić, ile wyniesie kwota wypłacona przez pracodawcę. Nie ma bowiem żadnych odgórnie ustalonych przepisów, które by regulowały te stawki. Wszystko zależy od wewnętrznych zwyczajów i praktyk stosowanych w danym przedsiębiorstwie.

Najczęściej przyjmuje się próg procentowy (na przykład 25% wartości okularów) albo konkretną kwotę (bez względu na faktycznie poniesione koszty). Każdy pracodawca może jednak samodzielnie ustalić w tej kwestii swoje zasady.

Przyjmowane stawki dotyczą na ogół standardowych szkieł i oprawek. Za wszelkie dodatki lub droższe niż standardowe wersje pracownik musi zapłacić z własnej kieszeni. W niektórych firmach dopuszcza się dofinansowanie do droższych modeli, jednak są to dość rzadkie przypadki, uzależnione wyłącznie od woli pracodawcy.

Nie ma także przepisów, które określałyby, jak często można ubiegać się o dofinansowanie do okularów. Wszystkie szczegóły określane są wewnętrznie przez pracodawcę. Zarówno częstotliwość, jak i wysokość refundacji podlegają indywidualnym ustaleniom. Może się więc zdarzyć, że zwrot kosztów otrzyma pracownik, który na przykład jest na okresie wypowiedzenia.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać refundację za okulary?

Oprócz zaświadczenia lekarskiego podstawę dofinansowania stanowi faktura za okulary oraz wniosek pracownika o refundację.

Czy dofinansowanie dotyczy wyłącznie okularów?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych okularów na rzecz szkieł kontaktowych. Co w takiej sytuacji? Czy również w tym przypadku przysługuje pracownikowi dofinansowanie?

Niestety w świetle obowiązujących przepisów pracodawca nie ma obowiązku dołożyć pracownikowi do soczewek kontaktowych. W ich zakupie pracodawca nie musi w żaden sposób partycypować. Są traktowane na takiej samej zasadzie jak droższy niż standardowe model szkieł czy oprawek. Przełożony może, ale nie musi, finansować szkieł kontaktowych.

Co w sytuacji, gdy pracownik kupił okulary przed rozpoczęciem pracy?

Ustawodawca pozostawia wolną rękę pracodawcy w kwestii niemal wszystkich szczegółów, także i w tym przypadku decyzja zależy od przełożonego. Jeśli pracownik, przed podjęciem pracy, otrzymał zalecenie noszenia szkieł, wówczas może ubiegać się o zwrot choćby części kosztów poniesionych na ich zakup. Warto jednak wiedzieć, że procedura dofinansowania powinna rozpocząć się już po przyjściu pracownika do danej firmy.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More