Wszystko dla biznesu

Informacja CIT-ST

Współczesny świat nie ma żadnych ograniczeń szczególnie dla ludzi odważnych i pewnych siebie. Obecnie osoby działające w biznesie nie ograniczają się do jednej lokalizacji. Rozwijają działalność w różnych regionach Polski i zdobywają kolejne niegdyś niedostępne dla nich rynki. Jest to przede wszystkim dostrzegalne w handlu. Warto podkreślić, że podatnicy, którzy działają w tym obszarze, mają swoje oddziały praktycznie w każdym powiecie. W związku z tym przychody uzyskują nie tylko w centrali, ale w całym kraju. W tym przypadku duże znaczenie ma informacja CIT-ST. Dowiedz się, co to jest i kto zobowiązany jest do jej wypełnienia, a także wysłania.

Informacja CIT-ST podstawowe informacje

Podatnicy, którzy posiadają oddziały w różnych lokalizacjach w kraju, wpłacają w terminie zaliczki miesięczne lub kwartalne. Ponadto załączają do zeznania o wysokości dochodu informacje przygotowane zgodnie z odrębnymi przepisami. Mają one na celu ustalenie dochodów związanych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym organizacje działające poza swoją siedzibą składają dodatkowe formularze. Wykazują w nich dochody, jakie uzyskali w innych gminach.

Co rozumie się pod pojęciem oddziału (zakładu)?

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oddział (zakład) jest to miejsce wykonywania pracy określone w umowie zatrudnienia położone na obszarze innej jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego określenie w umowie o prace lokalizacji świadczenia pracy, decyduje o tym, która gmina otrzyma określony udział w całości podatku dochodowego zapłaconego przez pracodawcę.

Podmioty te muszą składać do urzędu skarbowego wykaz zakładów, a także liczbę osób zatrudnionych, które świadczą pracę w określonych oddziałach. Wymieniają także jednostki samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są oddziały (zakłady).

Informacja CIT-ST – terminy składania

Tryb związany ze złożeniem deklaracji CIT-ST określono w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 roku. W przepisie wskazano, że ten dokument przekazuje się do Urzędu Skarbowego w terminie wpłaty zaliczki na podatek za pierwszy miesiąc roku podatkowego. Ponadto deklarację składa się każdorazowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek, gdy wystąpią zmiany stanu zatrudnienia. Podkreślić należy jednak fakt, że zmiany te muszą wpływać na modyfikację procentowego udziału liczby pracowników w zakładach. Co więcej, informacja CIT-ST składamy także razem z rocznym zeznaniem podatkowym za ostatni miesiąc roku podatkowego. Dlatego podatnicy zobligowani są do wysłania od 2 do 12 deklaracji CIT-ST w ciągu roku. Gdy nie nastąpi istotna zmiana zatrudnienia, podmiot dostarcza dokument dwukrotnie.

Jaka jest forma składania informacji CIT-ST?

Regulacje przewidują składanie rocznej informacji CIT-ST drogą elektroniczną. W konsekwencji wszystkie załączniki powinny być także wysłane w takiej formie, gdyż stanowią integralną część dokumentu głównego.

Jednakże nie każdą informację CIT-ST musimy złożyć drogą internetową. Taka sytuacja jest obecna, gdy podatnik przedkłada deklarację oddzielnie niż zeznanie roczne, w terminie wypłaty zaliczek.

Jakie informacje wskazuje się w formularzu?

Warto także określić podstawowe elementy, jakie uwzględnia się w deklaracji CIT-ST. Wymienia się przede wszystkim wykaz zakładów (oddziałów), dane identyfikacyjne zakładu podatnika, liczbę zatrudnionych świadczących pracę w konkretnych oddziałach, a także okres objęty informacją i dane identyfikujące organizację. Osobom, które mimo obowiązku nie złożą deklaracji, grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More