Wszystko dla biznesu

JPK dla mikroprzedsiębiorców

Jednolity plik kontrolny, to wprowadzone przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie, które na celu ma uszczelnienie systemu podatkowego. Z perspektywy samych przedsiębiorców, JPK ma wiele zalet. Dzięki niemu ułatwione zostało przesyłanie danych podatkowych do urzędów skarbowych. Ewentualne kontrole fiskusa też są mniej uciążliwe. Z początku, a więc tuż po wprowadzeniu JPK 1 lipca 2016 roku, rozwiązanie dotyczyło dużych firm. Małe i średnie przedsiębiorstwa nabyły obowiązek dopiero 1 stycznia 2017 roku. Z kolei JPK dla mikro przedsiębiorców weszło w życie 1 stycznia 2018 roku.

Warto jednak podkreślić, że jednolity plik kontrolny dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatkami VAT. Prowadzący działalność gospodarczą, którzy zwolnieni są z opłacania podatku VAT, nie muszą martwić się JPK. 

JPK dla mikroprzedsiębiorców — jak się przygotować i na co zwrócić uwagę?

Szacuje się, że liczba dokumentów wysyłanych do Ministerstwa wynosiła do niedawna mniej więcej 100 tysięcy miesięcznie. A z racji tego, że w Polsce funkcjonuje co najmniej 2 miliony mikroprzedsiębiorstw, liczba ta w ostatnim czasie znacznie wzrosła. Wobec takich obciążeń warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami na temat JPK dla mikroprzedsiębiorców, by uniknąć problemów i komplikacji.

Istnieje siedem struktur logicznych dla JPK, które obejmują dowody księgowe firmy. Pierwsza struktura to księgi rachunkowe. Druga i trzecia, to kolejno wyciąg bankowy oraz magazyn. Struktura czwarta określa ewidencje zakupu i sprzedaży, a struktura piąta — faktury VAT. Szósta struktura odnosi się do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a siódma do ewidencji przychodów.

Co bardzo istotne — wszystkie wyżej wymienione struktury, przedsiębiorcy zobowiązani są przesyłać wyłącznie na wezwanie organu podatkowego. Wyjątek stanowi JPK VAT. Sam plik przesyła się w formie elektronicznej. Oczywiście dzięki rozwiązaniu, które nosi nazwę podpis kwalifikowany. Bez niego niemożliwa staje się jakakolwiek formalność na odległość. Stanowi on w końcu alternatywę dla ręcznego podpisu podatnika.

Jednolity plik kontrolny i terminy jego przesyłania oraz ewentualne kary

JPK VAT, a innymi słowy — ewidencję zakupu i sprzedaży VAT wysyła się zatem co miesiąc. Należy podkreślić, że JPK dla mikroprzedsiębiorców dotyczy również przypadku, w którym ci rozliczają się kwartalnie, a więc co trzy miesiące. O ile mogą oczywiście pozostać przy takim sposobie, ten konkretny plik zobowiązani są jednak przesyłać każdego miesiąca. Przy czym za ostateczny termin uznaje się tutaj 25 dzień miesiąca następującego zaraz po miesiącu rozliczeniowym. Przykładowo za styczeń, rozliczenie przesyła się  do 25 lutego.

Lekceważenie powyższych terminów Urząd Skarbowy traktuje jako utrudnienie, za które nakładane są stosowne kary. Jednorazowe opóźnienie może zostać potraktowane łagodnie, ale regularne przekraczanie ostatecznej daty na pewno poskutkuje kontrolą skarbową. Kara grzywny na podstawie art. 83 kodeksy karnego skarbowego wynosi 720 stawek dziennych. Z kolei stawka dzienna ustalana jest przez sąd, który pod uwagę bierze między innymi dochody przedsiębiorcy, a także jego stosunki majątkowe.

To jednak nie wszystko. JPK dla mikroprzedsiębiorców, to również perspektywa ewentualnej kary porządkowej. A więc takiej, która nakładana jest za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów na żądanie, to znaczy JPK_KR, JPK_WB, JPK_MAG, JPK_FA, JPK_PKPIR lub JPK_EWP. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju Finansów — kara w takiej sytuacji wynosi 2 800 złotych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More