Wszystko dla biznesu

Kilometrówka w 2020

Współcześnie samochód osobowy stanowi podstawowe narzędzie pracy wielu osób. Pozwala szybko dotrzeć do klienta i załatwić najistotniejsze sprawy. Co więcej, zdarza się, że filie firmy rozmieszczone są w różnych regionach kraju. Są takie stanowiska, które wymagają częstego kontaktu z pracownikami z różnych oddziałów. Wówczas auto staje się niezastąpione. W związku z tym wiele osób wykorzystuje prywatny pojazd do realizacji zadań służbowych. Dlatego też konieczne w tym przypadku jest prawidłowe rozliczanie wydatków poniesionych na ten cel. Podstawowym sposobem jest kilometrówka. Zwrot kosztów używania pojazdu w sprawach zawodowych odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, którą zawiera się między pracodawcą a pracownikiem. Co warto o niej wiedzieć i jakie stawki przewiduje kilometrówka 2020?

Kilometrówka – jakie elementy powinna uwzględniać?

Kilometrówka to działanie polegające na ewidencji rzeczywiście pokonanej odległości. Zgodnie z prawem powinna ona uwzględniać dane osoby użytkującej auto, numer rejestracyjny, trasę, a więc jej odległość, cel, a także datę. Bierze się także pod uwagę pojemność silnika, liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę jednostkową, ostateczną kwotę, a ponadto podpis podatnika i jego dane. Podaje ona maksymalną wartość wydatków, jakie rozlicza się w związku z używaniem pojazdu do celów służbowych.

Kilometrówka – w jakich sytuacjach można ją prowadzić?

To rozwiązanie ma rację bytu, gdy w przedsiębiorstwie wykorzystywanego samochodu nie wprowadza się do ewidencji środków trwałych. Dlatego w ramach limitu rozlicza się auto, które stanowi własność organizacji, ale nie widnieje w składnikach majątku, jest własnością prywatną lub używa się na podstawie najmu, dzierżawy lub użyczenia.

Kilometrówka 2020 – obowiązujące stawki

Prowadzenie kilometrówki nie stanowi podstawy do zwolnienia firmy z konieczności potwierdzania wydatków dotyczących eksploatacji pojazdu. Warto podkreślić, że w kosztach uzyskania przychodów uwzględnia się koszty faktycznie poniesione na używanie samochodu w działalności. Są one ustalane na podstawie rachunków, a także faktur.

Kilometrówka nie stanowi dowodu poniesienia nakładu oraz przychodu. Pozwala na ustalenie limitu wydatków dotyczących korzystania z pojazdu, które można zakwalifikować do kosztów podatkowych. Limit uzyskuje się przez przemnożenie przejechanych kilometrów przez odpowiednią stawkę.

Kilometrówka 2020 ma następujące stawki:

  • samochód o pojemności do 900 cm3 – 0,5214 zł,
  • auto o pojemności wyższej niż 900 cm3 – 0,8358 zł,
  • motocykl – 0,2302 zł,
  • motorowe – 0,1382 zł.

Kilometrówka 2020 – przenoszenie kosztów na następny okres rozliczeniowy

W sytuacji, w której wydatki poniesione w konkretnym miesiącu przekraczają limit kilometrówki, rozlicza się je w następnych okresach. Wynika to z tego, że są one kalkulowane narastająco. Jednakże takie przenoszenie kosztów możliwe ale wyłącznie w obrębie roku podatkowego.

Kilometrówka – konsekwencje braku przebiegu pojazdu

W praktyce istnieją sytuacje, kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą wykorzystuje samochód, który nie znajduje się w ewidencji środków trwałych i nie prowadzi się rejestru przebiegu auta. W konsekwencji tego działania traci się prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków dotyczących użytkowania samochodu.

Warto podkreślić, że kilometrówka to bardzo prosta i łatwa w stosowaniu alternatywa. Każdy, kto zapozna się ze sposobem jej rozliczania, będzie mógł kontrolować nakłady, które ponosi się na używany w organizacji pojazd. To rozwiązanie ułatwia także prowadzenie księgowości firmy w tym zakresie.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More