Wszystko dla biznesu

Księgowość pełna a księgowość uproszczona – różnice

Księgowość pełna a księgowość uproszczona .Rejestrowanie przychodów poprzez prowadzenie księgowości uproszczonej lub pełnej różni się między sobą w sposób istotny.

Księgowość pełna i uproszczona — różnice

Prowadzone w ramach pełnej księgowości księgi główna i pomocnicze oraz wykaz aktywów i pasywów, a także zestawienie obrotów i sald przyczyniają się do uzyskania przez przedsiębiorstwo pełnego obrazu finansów. Dzięki temu wbrew pozorom łatwiej niż w przypadku w księgowości uproszczonej jest tu dokonywać szczegółowej analizy przychodów i kosztów. Można wtedy podjąć odpowiednie kroki w kierunku zwiększenia zysków, w zakresie przyszłych inwestycji czy optymalizacji podatkowej. Pełne księgi dają możliwość bieżącego monitorowania sytuacji finansowej firmy.

Natomiast uproszczona księgowość jest najłatwiejszą formą rozliczenia, jaką może stosować przedsiębiorca. Na taką formę księgowości decydują się zatem zwykle nowe firmy, które dopiero zaczynają swoją działalność gospodarczą. Księgowość uproszczona jest także dobrym rozwiązaniem dla osób chcących samodzielnie prowadzić rachunkowość w swojej działalności. Dodatkowo w samodzielnym prowadzeniu uproszczonej księgowości są bardzo przydatne dostępne na rynku programy i aplikacje przeznaczone do samodzielnej księgowości na podstawie PKPiR, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona obejmuje proste zasady gromadzenia danych finansowych, co pozwala określać zobowiązania podatkowe. W ramach prowadzenia księgowości uproszczonej wyróżnić można trzy podstawowe formy prowadzenie ewidencji dokonywanych operacji gospodarczych na podstawie:

  • Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR), która jest najbardziej popularną formą, ponieważ dotyczy większości przedsiębiorców. Istotą jej jest ewidencjonowanie przychodów i kosztów w specjalnej tabeli. Pozwala to na wyliczenie wysokości podatków do opłacenia.
  • Karta podatkowa – to forma, z której może skorzystać niewielu przedsiębiorców. Polega ona na płaceniu stałej kwoty każdego miesiąca. Przy tym jej wysokość uzależniona jest między innymi od liczby pracowników, czy rodzaju prowadzonej działalności.
  • Ryczałt ewidencjonowany jest także formą przeznaczoną dla przedsiębiorców spełniających określone kryteria. Polega ona głównie na konieczności opłacenia określonej stawki podatku, która zależna jest wyłącznie od przychodów. Ponadto stawki ryczałtu są znacznie mniejsze, niż w przypadku podatku liniowego czy podatku na zasadach ogólnych.

Księgowość uproszczona jest niezbyt skomplikowana. W związku z tym jej prowadzeniem poradzi sobie właściwie każdy przedsiębiorca, szczególnie gdy stosuje system księgowości online.

Księgowość pełna

Księgowość pełna wiąże się ze znacznie bardziej skomplikowanymi zasadami. Istotą jej jest prowadzenie ksiąg handlowych. Muszą one przedstawiać pełny obraz finansów przedsiębiorstwa. Ponadto służy ona nie tylko do obliczenia wysokości należnego podatku, ale przede wszystkim kontroli i analizy związanej z sytuacją firmy.

Prowadzenie pełnej księgowości jest dobrowolnie, ale część przedsiębiorców, na podstawie obowiązujących przepisów, jest zobligowana do prowadzenia ksiąg handlowych. Pełna księgowość jest obowiązkowa dla takich podmiotów gospodarczych jak: spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne i spółki z o.o. oraz dla firmy, które osiągnęły przychody w wysokości co najmniej 2 000 000 euro w skali roku. Zgodnie z ustawą o PIT oraz ustawą o rachunkowości dokonuje się odpowiedniego przeliczenia limitu 2 000 000 euro na złote, na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego.

Ustawa o rachunkowości jest podstawą do prowadzenia ksiąg handlowych. Ponadto w każdej firmie przedmiotem rachunkowości są zasoby majątkowe przedsiębiorstwa, źródła ich finansowania oraz koszty, przychody i wynik finansowy danej firmy w ściśle określonym czasie.

Funkcje, jakie pełni rachunkowość w stosunku do podmiotu gospodarczego to: informacyjna, kontrolna,  sprawozdawcza, analityczno-interpretacyjna i statystyczna.

Zasady prowadzenia księgowości

Do takich uniwersalnych zasad, mających powszechne zastosowanie w rachunkowości w każdym państwie, należy zasada dwustronnego zapisu każdej operacji gospodarczej oraz zasada periodyzacji. Tym samym istnieje potrzeba sporządzania okresowych sprawozdań finansowych. Zasada podwójnego zapisu nie za bardzo sprzyja prowadzeniu pełnej księgowości samodzielnie w arkuszu kalkulacyjnym, wymaga bowiem dobrej znajomości przepisów, dlatego bezpieczniej jest skorzystać ze stale aktualizowanego programu księgowego. Zapewnimy sobie spokój i pewność w odniesieniu do naszych rozliczeń i podatków.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More