Wszystko dla biznesu

Podatek od psa

Ile kosztuje utrzymania psa? To podstawowe pytanie, które zadaje sobie przyszły właściciel czworonoga jeżeli myśli o kosztach. Karma, podstawowe akcesoria i wizyty u weterynarza to nie wszystko. O czym warto jeszcze pamiętać? W niektórych miejscowość obowiązuje opłata znana jako podatek od psa. 

Co to jest podatek od psa?

Podatek od psa to przyjęta zwyczajowo nazwa, gdyż opłata nie ma charakteru podatku, tylko zwykłej płatności, do której uiszczenia zobowiązania są mieszkańcy niektórych miejscowości. Opłata ta pobierana jest przez urząd gminy nie przez organy podatkowe. 

Rys historyczny

W Polsce podatek od psa był obowiązkowy do 31 grudnia 2007 roku. Miał on charakter podatku bezpośredniego i kwotowego. Wysokość podatku ustalał urząd gminy (wynosiła około 40 zł), natomiast kwota nie mogła przekroczyć rozporządzenia ministerialnego. Pobierany podatek zasilał budżet gminy i miał na celu ograniczenie liczby posiadanych psów. 

Podatek od psa w 2020 roku i jego wysokość

Początek roku 2008 zniósł obowiązek uiszczania podatku od psa. Zamiast niego została wprowadzona opłata za posiadanie psa, którą może wprowadzić gmina. Tak jak zostało to wspomniane lokalna władza samorządowa (gmina) może lecz nie musi nakładać na obywateli takiej opłaty. Decyzję o jej wprowadzenie oraz wysokości podejmuje rada danej gminy. W roku 2019 podatek od posiada psa nie mógł przekroczy kwoty 123,18 zł, w roku 2020 jest to kwota 125,40 zł (od jednego psa). Jeżeli pies urodził się w drugiej połowie roku, wówczas opłata pomniejszana jest do 50 % stawki rocznej. 

Jak rozdysponowane są środki z tytułu wniesionej opłaty za posiadanie psa?

Środki uzyskane z opłaty za posiadanie psa przeznaczane są głównie na schroniska dla zwierząt, ustawianie dedykowanych pojemników na nieczystości czy wyposażenie gminy w worki na psie odchody. 

Do kiedy należy wnieść opłatę za posiadanie psa?

Opłatę za posiadania psa wnosi się do 30.04.2020 w gminach, który takie opłaty ustanowiły. 

Kto jest zwolniony z opłaty za posiadanie psa?

Opłatę za psa nie uiszczają:

  • mieszkańcy tych gmin, które nie nałożyły obowiązku wniesienia takiej daniny, 
  • osoby, które ukończyły 65 rok życia, 
  • personel dyplomatyczny, 
  • osoby, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe, 
  • rolnicy – jeżeli posiadają co najwyżej dwa psy,
  • osoby niepełnosprawne, które posiadają psa asystującego.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More