Wszystko dla biznesu

Pracownicze Plany Kapitałowe – co muszę o nich wiedzieć?

Wielu Polaków martwi się, że gdy przejdzie na emeryturę, środków do życia nie starczy im na wszystkie potrzeby. W zależności od zarobków i odprowadzanej składki na ubezpieczenia społeczne – wypłacane w przyszłości emerytury rzeczywiście mogą się znacznie między sobą różnić. Wobec wszystkich tych obaw powstała wizja dodatkowego oszczędzania. PPK, a więc Pracownicze Plany Kapitałowe, to najnowszy pomysł polskiego rządu. Określany, jako system długoterminowego oszczędzania ma za zadanie podnieść bezpieczeństwo finansowe polskich obywateli.

Pracownicze Plany Kapitałowe są systemem dobrowolnym. A to oznacza, iż mimo tego, że pracownik przypisany jest do programu automatycznie, to w każdym momencie ma prawo z niego zrezygnować. Dodatkowa możliwość oszczędzania jest dostępna dla każdego, warto, więc wiedzieć na ile jest ona korzystna i w jaki sposób z niej zrezygnować. Przejdźmy więc do omówienia wszystkich najważniejszych kwestii odnoszących się do PPK.

Pracownicze plany kapitałowe — podstawowe informacje

Jako że system jest nowy, wiele osób zastanawia się, kiedy dokładnie wejdzie w życie. Otóż okazuje się, że jego początek już nastąpił. Stało się to dokładnie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Jednak zgodnie z zamierzeniami rządu, minąć musiało pół roku, by pracodawcy mogli się do niego dobrze przygotować.

Pracownicze Plany Kapitałowe zostały zaplanowane tak, by wprowadzać je etapami. Pierwsze w kolejności wdrożyć je miały duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Później, mniej więcej w połowie 2020 roku, system uruchomią także mniejsze firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Składki kapitałowych planów pracowniczych — ile wynoszą i jakie są ich limity?

By zrozumieć dokładnie, na czym polegają Pracownicze Plany Kapitałowe, trzeba potraktować je jak lokaty bankowe. Zarówno system, jak i środki dzięki niemu gromadzone są bowiem prywatne. Samą obsługą PPK zajmować mają się towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a więc TFI. Oczywiście wyłącznie takie, które posiadają potrzebne zgody i zezwolenia. Kluczowym wymogiem jest też minimum trzyletni okres doświadczenia w zakresie zarządzania podobnymi funduszami.

Każda wpłata na rzecz PPK ma wynosić 2 procent wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek emerytalnych i rentowych od uczestnika i 1,5 procent wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od samego pracodawcy.

Bardzo ciekawą propozycją jest też ta skierowana do najmniej zarabiających. W przypadku miesięcznego wynagrodzenia równego lub niższego 120 procent minimalnego wynagrodzenia (chodzi o sytuację, gdy ktoś ma różne źródła utrzymania) wpłata może być niższa niż 2 procent, ale nie mniejsza niż 0,5 procent.

Co więcej, ci, którzy chcą odkładać nieco więcej, też mają taką możliwość. Zdecydowany na taki krok pracownik może realizować dodatkową wpłatę na poziomie 2 procent, co łącznie da mu już 4 procent. Będzie to zsumowanie wpłaty podstawowej i dodatkowej.

Kiedy można skorzystać ze środków zgromadzonych dzięki PPK i jak w razie potrzeby zrezygnować z opłacania składek?

Środki zgromadzone dzięki PPK, uczestnikowi wypłacone zostaną po osiągnięciu 60- tego roku życia. W tym przypadku nie obowiązuje też rozgraniczenie na kobiety i mężczyzn. Zarówno panie, jak i panowie swoje pieniądze otrzymają w tym samym czasie. Oczywiście, jak już zostało zresztą wspomniane – środki stanowić będą prywatną własność zgłoszonych uczestników.

Wydaje się więc, że jest to opcja bardzo korzystna. Dodatkowe pieniądze na emeryturze niejednemu Polakowi bardzo się przydadzą. Bywa jednak, że dochodzimy do wniosku, że wcale takowych nie potrzebujemy. Co wtedy? Jako uczestnik mamy prawo zrezygnować z opłacania składek. By to zrobić, wystarczy wypełnić pisemną deklarację i złożyć ją u swojego pracodawcy.

W projekcie przewidziano takie sytuacje, w których pracownik po czasie zmieni swoje zdanie. Co cztery lata pracodawca musi więc informować zatrudnionego u siebie człowieka, że składa odpowiednią deklarację. W skrócie oznacza to, że co cztery lata pracownik na nowo musi podtrzymywać swoje stanowisko. Jeśli jednak w jakimkolwiek momencie stwierdzi, że chce przystąpić do PPK, ma taką możliwość.

Z kolei pracodawca, który nie wywiązuje się ze wszystkich, nałożonych na niego obowiązków w ramach PPK, może zostać ukarany grzywną. W zależności od przewinienia kwota wynosić będzie od 1000 do 1 000 000 zł!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More