Wszystko dla biznesu

Profil zaufany a podpis elektroniczny

Współczesny rozwój technologii doprowadza do tego, że wiele spraw można załatwić przez internet. Dotyczy to także kwestii urzędowych. Jest to bardzo wygodne. Nie trzeba stać w kolejce, denerwować się i tracić czasu, który można wykorzystać bardziej kreatywnie. W tym celu potrzebny jest profil zaufany bądź podpis elektroniczny. Warto poznać różnicę pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami systemowymi.

Profil zaufany a podpis elektroniczny – jaka jest między nimi różnica?

Profil zaufany jest sposobem na potwierdzenie tożsamości obywatela. Przypisany jest do konkretnego numeru PESEL. Pozwala załatwić wyłącznie sprawy urzędowe. Podpis elektroniczny wykorzystuje się także do innych czynności. Za jego sprawą podpisuje się dokumenty komputerowe, a także maile. Różnica dotyczy również odpłatności. Z pierwszego rozwiązania korzysta się nieodpłatnie i ważny jest przez trzy lata. Po tym okresie przedłuża się ważność profilu zaufanego. Natomiast za korzystanie z podpisu elektronicznego uiszcza się opłatę i ważny jest rok bądź dwa lata.

Niezależnie od tego każda osoba, która dysponuje albo profilem zaufanym, albo podpisem elektronicznym uzyskuje liczne korzyści. Przez internet nie ma ograniczeń czasowych, jeśli chodzi o załatwienie spraw urzędowych. Jest to możliwe nie od 8 do 16, ale przez 24 godziny na dobę. Dzięki temu petent nie stawia się osobiście w urzędzie, a więc w rezultacie oszczędza bardzo dużo czasu i pieniędzy. Nie naraża się także na stresujące sytuacje.

W jaki sposób zakłada się profil zaufany?

Istnieją dwa sposoby na założenie profilu zaufanego. Pierwszy polega na rejestracji konta i złożeniu wniosku. Następnie w ciągu 14 dni zainteresowany zgłasza się osobiście z dowodem osobistym w punkcie potwierdzającym. Może to być Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy bądź inna instytucja. Warto podkreślić fakt, że bankowość elektroniczna pozwala na założenie profilu zaufanego bez wychodzenia z domu.

Przykłady spraw, jakie można załatwić przy pomocy profilu zaufanego

Za pośrednictwem profilu zaufanego załatwia się różne sprawy. Przykładem jest uzyskanie wpisu do KRS, CEIDG, a także KRS. Co więcej, formalności te dotyczą również podpisania wniosku o otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu składek społecznych. Za pomocą profilu zaufanego składa się podanie o dowód osobistyrejestruje się także kasę fiskalną i wiele innych. Warto podkreślić, że na ePUAP do jednego konta może mieć dostęp więcej niż jedna osoba. Jest to bardzo przydatna opcja, gdy dokument musi być podpisany przez co najmniej dwie osoby.

W jaki sposób otrzymuje się podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny zaliczany jest do rozwiązań o charakterze komercyjnym. Kupuje się go u certyfikowanych dostawców, którzy nadzorowani są przez Ministerstwo Cyfryzacji. Warto podkreślić, że lista podmiotów znajduje się na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji. Wysokość zobowiązania ustalają jednostki, które oferują podpis elektroniczny. Cena zależy także od długości ważności certyfikatu.

W celu uzyskania podpisu elektronicznego podpisuje się umowę subskrypcyjną. Następnie zainteresowany stawia się osobiście w centrum certyfikacji z dokumentem tożsamości. Do korzystania potrzebne jest również odpowiednie oprogramowanie.

Jakie sprawy załatwia się przy pomocy podpisu elektronicznego?

Przy pomocy podpisu elektronicznego podpisuje się różne dokumenty. Na tej liście wymienia się umowy i porozumienia handlowe, faktury, czy też pisma procesowe w sądowym postępowaniu mającym charakter upominawczy. Kwalifikowany podpis elektroniczny umożliwia zarejestrowanie działalności gospodarczej. Dodatkowo za pośrednictwem tego rozwiązania systemowego można także załatwić wszystkie sprawy urzędowe, które zostały wymienione wyżej, a także wiele innych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More