Wszystko dla biznesu

Strata z lat ubiegłych – co to jest? jak wygląda rozliczenie?

Prowadząc własną działalność, musimy liczyć się z tym, że możemy znaleźć się w sytuacji , w której koszty przewyższają wysokość przychodów. Strata z lat ubiegłych w danym roku rozliczeniowym nie jest jednak taka straszna. 

Nie zawsze jest to zły znak czy zwiastun problemów finansowych. Niekiedy strata wynika z realizowanych projektów i naturalnego rozwoju przedsiębiorstwa. Dobra wiadomość jest również taka, że od 2020 roku rozliczenie straty odbywa się na korzystniejszych niż dotychczas zasadach.

Co to jest strata z lat ubiegłych?

Strata z lat ubiegłych oznacza, że w danym roku podatkowym przedsiębiorstwo odnotowało wyższe koszty niż przychody. W razie takiej sytuacji firma może sobie taką stratę odpisać od aktualnie uzyskiwanych dochodów. Aby jednak proces przeprowadzić zgodnie z prawem, należy przestrzegać określonych przez ustawodawcę przepisów.

O czym należy pamiętać, rozliczając stratę z lat ubiegłych?

Warto mieć świadomość, że odnotowaną stratę można wykorzystać na korzyść przedsiębiorcy. Jednak podstawowa obowiązująca zasada, mówi, że stratę z lat ubiegłych można rozliczyć jedynie w ciągu pięciu następujących po sobie lat. Ważne jest również to, że strata musi pochodzić z tego samego źródła co dochód, od którego się ją odlicza.

Dla strat powstałych do 2018 roku wysokość jednorazowego odliczenia nie może przekroczyć 50% ich wartości. W 2019 wprowadzono jednak pewne udogodnienia dla przedsiębiorców, które dają im dwie możliwości rozliczenia straty:

  • przedsiębiorca może odliczyć sobie w jednym roku 50% przysługującej mu kwoty, a w kolejnych latach pozostałą część;
  • może odliczyć całą stratę jednorazowo (maksymalnie w ciągu kolejnych pięciu lat od jej stwierdzenia), o ile nie przekroczyła 5 milionów złotych. Jeśli jest wyższa, wówczas można odpisać jednorazowo kwotę 5 milionów, a pozostałą w kolejnych pięciu latach, jednak nie więcej niż 50% wartości na raz.

Kiedy nie można rozliczyć straty z lat ubiegłych?

Przepisy ustalone przez ustawodawcę nie mają zastosowania w sytuacji, gdy strata wynikła z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych lub z przychodów, których dochody są zwolnione z podatku dochodowego.

Brak możliwości odliczenia straty pojawia się również wówczas, gdy od jej odnotowania minęło więcej niż sześć lat.

Kluczowe dla odpisania straty z lat ubiegłych jest uzyskanie dochodu w kolejnych latach. Przedsiębiorca nie może rozliczyć jej, jeśli odnotował kolejną stratę (straty nie sumują się).

Strata z lat ubiegłych – w jaki sposób odliczyć stratę?

Na rozliczenie straty przedsiębiorca ma pięć lat. W tym czasie może rozłożyć sobie wartość straty według własnego uznania. Musi jednak pamiętać, że jednorazowy odpis nie może przekroczyć 50% całkowitej jej wysokości.

Warto także dodać, że rozliczenie można ująć w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy. Nie trzeba koniecznie czekać na zeznanie roczne. Ustawodawca nie określa dokładnego momentu, w którym można odliczyć stratę. Równie dobrze można ją wykonać w trakcie roku podatkowego.

Jeśli jednak odliczymy stratę w trakcie roku, a następnie pod koniec okresu rozliczeniowego również odnotujemy stratę, wówczas nie zostanie ona uwzględniona w zeznaniu (straty z poszczególnych lat nie sumują się). Przedsiębiorca nie musi w takim przypadku składać jednak żadnej dodatkowej korekty.

Ulga za poniesioną stratę może zostać uwzględniona tylko i wyłącznie dla tego samego źródła dochodu, a więc tego samego przedsiębiorstwa. Jeśli więc na przykład osoba prowadząca swoją działalność, pracuje jednocześnie na etacie, stratę może odliczyć jedynie od dochodu związanego z działalnością.

Korzystne zmiany dla przedsiębiorców

Zmiany wprowadzone dla przedsiębiorców, którzy odnotowali stratę w latach ubiegłych, są obecnie korzystniejsze niż wcześniej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nadal mają na rozliczenie pięć lat, mogą je sobie jednak indywidualnie dopasować. Jeśli kwota straty nie przekroczyła 5 milionów złotych, rozliczenie może być jednorazowe. Można je także rozbić na mniejsze odliczenia (z uwzględnieniem limitu 50% pełnej kwoty straty).

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More