Wszystko dla biznesu

Ulga odsetkowa – kto może skorzystać

Osoby, które w latach 2002-2006 zaciągnęły kredyt na kupno mieszkania, dziś skorzystać mogą z tak zwanej ulgi odsetkowej. Jeżeli i Ty w tamtym właśnie okresie zawarłeś umowę kredytu na zakup nieruchomości, możesz złożyć korekty zeznań podatkowych, tak, aby finalnie uzyskać dodatkowe oszczędności. Ulga odsetkowa ma jednak swoje ograniczenia, o czym oczywiście warto wiedzieć. Na czym one polegają i czego dotyczą?

Ulga podatkowa, a przepisy prawa

Tak naprawdę rozliczenia w ramach wspomnianej ulgi regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nimi podatnikom, którym w latach 2002-2006 otrzymali kredyt, dziś przysługuje prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek. Przy czym chodzi o odsetki zarówno od kredytu mieszkaniowego, jak i kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego. Jakby tego było mało, ulga odnosi się również do odsetek na spłatę każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę poprzedniego zobowiązania w tym zakresie.

Ulga podatkowa – warunki

Warunkiem w tym przypadku jest spisanie i zawarcie umowy o kredyt mieszkaniowy przed dniem 1 stycznia 2007 r. Kolejne, nieco bardziej szczegółowe wytyczne też mają jednak znaczenie. Niewiele osób wie, że aby skorzystać z ulgi podatkowej zaciągnięty kredyt musiał być udzielony przez bank lub SKOK. Co więcej, jeśli jego suma nie została w całości przeznaczona na nieruchomość, ale także nabycie gruntu — odsetki od tej częściej kredytu nie podlegają uldze.

Ulga odsetkowa — jakie kryteria muszą spełniać dane odsetki, by móc je odliczyć?

Omawiana ulga odnosi się nie tylko do budowy budynku mieszkalnego. Ma ona zastosowanie również w przypadku wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Można z niej skorzystać także wtedy, gdy inwestycja dotyczyła rozbudowy budynku na cele mieszkalne. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować ją też w przypadku przebudowy budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne.

Przede wszystkim jednak odsetki powinny być rzeczywiście zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty powinny być udokumentowane. Dowód musi rzecz jasna wystawić podmiot, który udzielał kredytu. Co więcej, odsetki do odliczenia nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku ryczałtu, odsetek nie można natomiast odliczyć od uzyskiwanych przychodów.

Kwestie małżeńskie, a prawo do ulgi

Jeśli chodzi o małżeństwa, które zaciągnęły kredyt na kupno mieszkania, w ich przypadku odliczenie dotyczy odsetek zapłaconych łącznie. W sytuacji, gdy małżonkowie podlegają innym rodzajom opodatkowania, stosowanych odliczeń dokonuje się zgodnie ze złożonymi wnioskami. Istnieje również możliwość odliczenia ulgi od dochodu każdego z małżonków albo od dochodu jednego z nich. W sytuacji rozwodu i z uwagi na fakt, iż małżonków do tej pory obowiązywał jeden wspólny limit, ulgę rozliczana się na zasadach ogólnych. Co jednak istotne, znaczenie ma to, który z byłych już małżonków dokonywał rzeczywistej spłaty odsetek.

Ulga odsetkowa – limit

Pozostaje jednak pytanie, ile wynosi wspomniany limit. Otóż odliczenie dotyczy tutaj odsetek tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej. Co więcej, odliczenie nie przekracza też wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Co ważne, kwota raz już ustalonego limitu, obowiązuje przez cały czas trwania danego kredytu.

Idąc dalej, kiedy ulga odsetkowa, a konkretnie prawo do niej małżonkowie nabyli osobno (przed zawarciem związku małżeńskiego), przysługuje im jeden, wspólny limit. W roku, w którym para bierze ślub i korzysta z dwóch ulg – wydatki na spłatę kredytu podlegają wówczas wspólnemu rozliczeniu. Ten fakt nie zmienia separacja ani zniesienie wspólności majątkowej. W takiej sytuacji małżonków nadal obowiązuje bowiem jeden, wspólny limit.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More