Wszystko dla biznesu

Koszt zatrudnienia pracownika

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zatrudnienie pracownika, musi wywiązywać się z obowiązujących go w takiej sytuacji przepisów. Jaki koszt zatrudnienia pracownika ponosi pracodawca?

Nim przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie pracownika, musi dokładnie przeliczyć koszty związane z zatrudnieniem wybranej osoby w swojej firmie. Jako pracodawca nie wypłaca jedynie pracownikowi pensji „na rękę”, ale ponosi również szereg kosztów dodatkowych związanych z zatrudnianiem pracowników. Mowa tutaj przede wszystkim o wysokości składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez przedsiębiorcę.

Pensja netto i pensja brutto – wszystko co trzeba wiedzieć przed zatrudnieniem pracownika

W pierwszej kolejności wyjaśniamy te dwie definicje. Pensja netto oraz pensja brutto. Według definicji pensja brutto to kwota wynagrodzenia  bez odjęcia określonych kwot. Na kwotę brutto składają się:

 • Wynagrodzenie w kwocie netto – w języku potocznym nazywane tak zwanym wynagrodzeniem „na rękę”
 • Kwota składek na ubezpieczenia społeczne – chodzi tu o ubezpieczenia emerytalne i ubezpieczenie rentowe, w wymiarze części płaconej przez pracownika oraz ubezpieczenia chorobowe i zdrowotne
 • Należna kwota zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Natomiast pensja netto to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi przez pracodawcę z tytułu wykonywanej pracy. Jest to kwota wyliczona już po odliczeniu:

 • składek na ubezpieczenia społeczne
 • zaliczek na podatek dochodowy
 • innych potrąceń – mogą to być dobrowolne kwoty składek na przykład na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika (pracownik wyraża na to zgodę, podpisując umowę o pracę, w której zawiera się odpowiednią wzmiankę na ten temat)

Jakie koszty ponosi pracodawca w momencie zatrudnienia pracownika?

Wspomniana pensja brutto to kwota stanowiąca mniej więcej 80% pełnego kosztu, jaki pracodawca poniesie w związku z zatrudnieniem pracownika. Pozostałe 20% pensji brutto to koszty ponoszone przez pracownika.

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników ponosi część kosztów związanymi ze składkami odprowadzanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Comiesięczne składki odprowadzane przez pracodawcę to:

 • składka emerytalna – pracodawca ma obowiązek odprowadzić ją do ZUS. Wylicza się ją mnożąc kwotę pensji brutto przez 9,76%
 • Składka rentowa – również obowiązkowa do odprowadzenia na indywidualne konto pracownika w ZUS. Wysokość składki rentowej oblicza się mnożąc wysokość pensji brutto przez 6,5%
 • Składka wypadkowa – ona również jest obowiązkowym kosztem przelewanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez pracodawcę. Składka wynosi 1,67% wysokości pensji brutto pracownika. Ta wysokość procentowa obowiązuje pracodawców uznawanych za osoby prowadzące tak zwane mikroprzedsiębiorstwa (za mikroprzedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza sumy 2 milionów euro)
 • Składka na Fundusz Pracy – wysokość składki na Fundusz pracy wynosi 2,45% pensji brutto pracownika
 • Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – wysokość składki na FGSP równa się 0,10% wysokości pensji brutto pracownika

Symulacja kosztów pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika od dnia 1 stycznia 2020 roku

Jak widać koszty zatrudnienia pracownika obciążają przedsiębiorcę. Jednak ich wartości procentowe mogą nie oddawać faktycznego obrazu comiesięcznych kosztów z tytułu zatrudnienia pracownika.  

Dlatego poniżej przedstawiamy symulację kosztów z tytułu zatrudnienia pracownika od 1 stycznia 2020 roku. Przyjmując, że pracownik zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem na poziomie płacy minimalnej tj. na kwotę 2450 zł brutto miesięcznie (w porównaniu z rokiem 2019 jest to wzrost o 8,9%).

Typ ubezpieczenia:EmerytalneRentoweWypadkoweChoroboweZdrowotneFundusz PracyFundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Składki pokrywane z wynagrodzenia pracownika239,12 zł36,75 złbrak60,03 zł190,27 złbrakbrak
Składki opłacane przez pracodawcę239,12 zł159,25 zł40,92 złbrakbrak60,03 zł2,45 zł

 
Jak łatwo zauważyć, koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem będzie wynosił 2 951,77 zł od 1 stycznia 2020.

Obciążenia dla pracodawców – czy warto zatrudniać pracowników?

Łatwo zauważyć, że na pracodawcy ciążą określone koszty z tytułu zatrudnienia pracowników. Dla części przedsiębiorców obciążenia z tego tytułu mogą okazać się zbyt wysokie. Jednak naszym zdaniem, zatrudnianie pracowników ma także swoje zalety. Mimo konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów takich jak:

 • wyszkolenia pracownika
 • związane z właściwym wyposażeniem miejsca pracy dla każdego pracownika
 • związane z badaniami pracowniczymi czy
 • obsługi kadrowej oraz księgowej

Warto jednak pamiętać, że poniesione koszty w związku z zatrudnieniem pracownika zwrócą się w postaci pracy osoby zatrudnionej na rzecz danej firmy. Dzięki zatrudnianiu nowych pracowników polskie firmy mają szanse na rozwój i poszerzanie swojej działalności handlowej i usługowej.

1 komentarz
 1. Malwina Jeziorska mówi

  5

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More