Wszystko dla biznesu

Rodzaje leasingu – finansowy i operacyjny

Podejmując decyzję o podpisaniu umowy leasingowej, przedsiębiorcy często do końca nie wiedzą jakie są rodzaje leasingu. W naszym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące leasingu.

Często forma leasingu, na jaką decydują się osoby prowadzące działalność gospodarczą, zależy od sposobu rozliczania kosztów podatkowych oraz długości okresu, w którym chcą użytkować przedmiot leasingu.  

Rodzaje leasinguczym jest leasing operacyjny?

W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot, którego dotyczy umowa leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy, czyli firmy leasingowej, z którą przedsiębiorca podpisuje umowę. W tym przypadku kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu umowy leasingu są miesięczne raty leasingowe.  Ponadto, do miesięcznej raty leasingowej doliczany jest podatek VAT. W związku z tym nie powstaje obowiązek opłacania podatku VAT w całości już w chwili podpisania przez przedsiębiorcę umowy leasingu. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczana jest także opłata wstępna. Może ona zostać pobrana jednorazowo. Jednocześnie suma ustalonych w umowie opłat pomniejszona o należny podatek VAT ma wynosić minimalną kwotę wartości początkowej środków trwałych. Po upływie umowy leasingu przedsiębiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu. Ponadto, prawo do opisów amortyzacyjnych ma leasingodawca a nie przedsiębiorca użytkujący przedmiot leasingowy, ponieważ nie on jest właścicielem tego przedmiotu.

Rodzaje leasinguczym jest leasing finansowy?

W przypadku leasingu finansowego przedmiot leasingu może zostać włączony do składników majątkowych przedsiębiorcy podpisującego umowę leasingu. Dlatego też przedsiębiorca ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jednocześnie przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT odprowadza jednak w całości z góry przy pierwszej racie leasingowej, w momencie odbioru przedmiotu leasingowego. Dodatkowo, przedsiębiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingowego automatycznie z chwilą wpłacenia ostatniej raty leasingowej. Jednocześnie w przypadku leasingu finansowego nie ma opłaty wstępnej.  

Leasing operacyjny a leasing finansowy – różnice

Poniższa tabela przedstawia w jasny i prosty sposób najważniejsze różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym.

Kryterium   Leasing operacyjny Leasing finansowy
Amortyzacja Przedsiębiorca nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych Odpisy amortyzacyjne po stronie przedsiębiorcy
Okres trwania umowy leasingowej dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu (w przypadku nieruchomości – nie mniej niż 10 lat) Więcej niż 12 miesięcy
Koszty uzyskania przychodu Przedsiębiorca zalicza do swoich kosztów raty netto a także opłatę wstępną Przedsiębiorca zalicza do swoich kosztów część odsetkową rat leasingowych a także amortyzację
Podatek VAT Zostaje doliczony do rat leasingowych Podatek opłacany z góry wraz z pierwszą ratą leasingu
Wykup przedmiotu leasingowego Wykup jest zależny od stawki amortyzacji i okresu wykupu W momencie wpłaty ostatniej raty leasingowej przedmiot leasingu przechodzi na własność przedsiębiorcy

Podsumowanie

Leasing to bardzo popularna dziś forma użytkowania przez przedsiębiorców przedmiotów, na których kupno (jednorazowo) nie mogą sobie pozwolić. Decydując się na którąś z form leasingu, omówioną w naszym artykule, z pewnością wielu przedsiębiorców zwróci uwagę na koszty początkowe – niższe w przypadku leasingu operacyjnego. Ponadto, leasing operacyjny jest korzystniejszy, jeżeli przedsiębiorca podpisuje umowę leasingu na przedmiot, którego czas użytkowania będzie dosyć krótki.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More