Wszystko dla biznesu

Leasing samochodu

Leasing samochodu zgodnie z polskimi przepisami przybiera formę umowy nazwanej. Zasadniczą kwestią jest tutaj odpłatne użytkowanie przedmiotu tej umowy przez leasingobiorcę. Wszystko odbywa się w określonym czasie i przy zachowaniu konkretnych warunków. Przedmiotem leasingu może być każdy typ samochodu. Podkreślić należy fakt, że takie usługi świadczone są najczęściej przez profesjonalną firmę, która jest wyspecjalizowana w tym zakresie.

Co może być przedmiotem leasingu?

Przedmiotem leasingu może być każda rzecz, która służy działalności gospodarczej. Najczęściej jednak przedsiębiorstwa leasingowe specjalizują się w trzech zasadniczych obszarach. Wyróżnia się zatem leasing samochodowymaszyn, linii produkcyjnych, technologii, urządzeń, a ponadto nieruchomości.

Jakie są rodzaje leasingu samochodowego?

Zarówno w leasingu samochodowym, jak i w każdym innym wyróżnia się dwie formy, a mianowicie operacyjny i finansowy. W pierwszym przypadku samochód stanowi część majątku leasingodawcy. Biorąc to pod uwagę, może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Drugi przypadek to leasing finansowy, w którym przedmiot przypisuje się do majątku leasingobiorcy. Inaczej są zatem rozliczane koszty uzyskania przychodów. Leasing finansowy uwzględnia odpisy amortyzacyjne, a także odsetki z każdej z rat leasingowych. Operacyjny bierze pod uwagę wpłatę początkową i całość comiesięcznej opłaty.

Odmienny jest ponadto sposób rozliczania podatku VAT. W przypadku umowy o charakterze finansowym wartość musi być uiszczona z góry, najczęściej przy pierwszej płatności. Druga natomiast wymaga zapłaty adekwatnie do każdej raty.

Leasing samochodu – podstawowe zalety

Leasing samochodu ma bardzo wiele zalet. Zasadnicze znaczenie ma to, że można cieszyć się nowym i potrzebnym samochodem bez angażowania własnych środków finansowych. Co więcej, rata leasingowa może stanowić koszt działalności gospodarczej.

Warto podkreślić, że w leasingu operacyjnym auto nie jest środkiem trwałym, dlatego nie wpływa na osłabienie zdolności kredytowej. W konsekwencji przedsiębiorca łatwiej może uzyskać kredyt na inne cele. Z leasingu może korzystać zarówno podmiot, który osiąga zyski, jak i straty. Nie weryfikuje się tutaj bowiem sytuacji finansowej zainteresowanego.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze firmy leasingowej?

Na polskim rynku działa bardzo duże przedsiębiorstw, które świadczą usługi leasingowe. Dlatego też trzeba dokonać dobrej analizy i wybrać firmę, która proponuje najlepsze rozwiązanie w tym zakresie. Organizacje świadczące tego typu usługi proponują różne korzystne rozwiązania, bardzo często spotyka się rabat w racie leasingowej, czy też możliwość elastycznej płatności. Duże znaczenie ma również profesjonalne doradztwo.

Jaki elementy są ważne, jeżeli chodzi o umowę na leasing samochodu?

Zawierając umowę leasingu samochodowego, trzeba zwrócić uwagę na kilka zapisów, żeby uzyskać pewność, że otrzymujemy dobre warunki. Pierwszą kwestią jest wysokość opłat leasingowych. Warto zweryfikować, czy leasingodawca przewiduje zmianę stawki. W umowie zawarte są także zapisy dotyczące sposobu rozliczania szkody całkowitej.

Warto sprawdzić, że treść zapewnia możliwość wcześniejszego zakończenia umowy. Trzeba zweryfikować czy nie ma ukrytych kosztów, takich jak kary umowne za przekroczenie limitów przebiegu pojazdu, ograniczenia dotyczące podróżowania poza granice kraju i wiele innych.

W przypadku umowy leasingu wszystko musi być dla nas jasne. Musimy dobrze zdawać sobie sprawę z tego, co podpisujemy. Pamiętajmy o tym, że nawet jeden mało zrozumiały zapis może kosztować nas bardzo dużo. Dlatego trzeba pytać i wyjaśniać wszelkie kwestie.

Warto także szukać dobrych doradców i specjalistów, którzy rozwieją wszelkie wątpliwości. To sprawi, że podpiszemy umowę na naprawdę dogodnych warunkach i będziemy cieszyć się z jazdy nowym samochodem bez konieczności angażowania własnych środków.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More