Wszystko dla biznesu

Praca przy komputerze a BHP – wymagania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP to do pracodawcy należy właściwa organizacja środowiska pracy, a także zapewnienie odpowiednich warunków do pracy.

Przepisy BHP określają, jakie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinien spełniać pracodawca. Nie tylko w odniesieniu do pracowników pracujących fizycznie, ale też tych pracujących przy komputerze.

Pracownik pracujący przy komputerze i jego prawa

Pracownik pracujący przy komputerze przez przynajmniej połowę swojego czasu pracy tj. minimum cztery godziny dziennie ma prawo do następujących udogodnień:

 • przerwy w praccy – do obowiązku pracodawcy należy zorganizowanie pracy taki sposób, aby każdy pracownik po każdej godzinie nieprzerywanej pracy przy komputerze miał możliwość zmiany rodzaju pracy na taką, która nie będzie obciążała wzroku lub będzie wykonywana w zmienionej pozycji ciała. W sytuacji, gdy pracodawca nie może zapewnić zmiany w pracy ma obowiązek udzielenia pracownikowi co najmniej 5-minutowej przerwy co   godzinę pracy przed komputerem. Przerwa jest wliczana do czasu pracy pracownika i nie wpływa ona na wysokość wynagrodzenia za pracę
 • Okulary korygujące – pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom, w razie potrzeby, okulary korygujące wzrok. Podstawą do pokrycia kosztów zakupu okularów przez pracodawcę są badania okulistyczne, potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny pracy. Wysokość kwoty na pokrycie kosztów zakupu okularów ustala pracodawca w przepisach wewnętrznych firmy.  
 • Inne obowiązki pracodawcy związane ze stanowiskiem prac – pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną

Wymagania BHP dla stanowiska pracy w pracy z komputerem

Wymagania w odniesieniu do miejsca pracy w pracy z komputerem regulują odpowiednie przepisy. Chodzi między innymi o ergonomię stanowiska pracy – czyli odpowiednią wielkość stanowiska tak aby pracownik miał swobodny dostęp do wszystkich narzędzi pracy i tak:

 • odległość między monitorami ma wynosić 60 centymetrów. Natomiast odległość między pracownikiem a tyłem innego sąsiedniego monitora musi wynosić 80 centymetrów
 • odległość między pracownikiem a monitorem powinna oscylować między 40 centymetrów do 75 centymetrów
 • na każdego pracownika mają przypadać 2 m2 wolnej przestrzeni podłogi oraz 13 m2 objętości pomieszczenia, bez ograniczeń spowodowanych umeblowaniem oraz sprzętami biurowymi
 • monitor ekranowy powinien spełniać określone wymagania, aby nie szkodzić zdrowiu pracownika
 • klawiatura komputera powinna być ustawiona minimum 10 cm od brzegu stołu i stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy
 • wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne w pracy przy komputerze powinny być w zasięgu ręki pracownika
 • wysokość stołu powinna pozwolić na swobodną pozycję pracownika
 • Fotel jako część stanowiska pracy musi być stabilny z podstawą minimum 5-podporową, na kółkach z możliwością obrotu 360° wokół osi pionowej. Ponadto, wymiary oparcia i siedzenia powinny zapewniać wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, winien mieć regulację wysokości siedzenia oraz wysokości oparcia. Dodatkowo, siedzenie i oparcie powinny być wyprofilowane w sposób odpowiedni do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego nóg. Fotel powinien być wyposażony w podłokietniki

Podsumowanie

Nie tylko pracownicy fizyczni muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy. Również osoby pracujące przy komputerze mają ścisłe określone warunki pracy, których pracodawca jest zobowiązany przestrzegać.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More