Wszystko dla biznesu

Zamknięcie działalności gospodarczej

Zamknięcie działalności gospodarczej jest nieco bardziej skomplikowane niż jej otworzenie. Dobrze jest się do tego nieco wcześniej przygotować, aby cała procedura poszła sprawnie i bez problemów. Punktami obowiązkowymi jest CEIDG oraz US, bezpiecznie jest też przypilnować kwestii ZUSu.

Likwidacja firmy — terminy

Przedsiębiorca jest w stanie zamknąć firmę praktycznie w jeden dzień. Warto dopilnować wszystkich formalności od razu, aby o niczym nie zapomnieć. Nie zawsze się to jednak udaje, dlatego przepisy dopuszczają pewną elastyczność i dłuższe terminy przy likwidacji działalności gospodarczej.

 • do 7 dni od zaprzestania świadczenia usług czy sprzedaży — złożenie wniosku CEIDG i ewentualnie wnioski do US w sprawie kasy fiskalnej
 • nie później niż 7 dni od daty wygaśnięcia prawa do ubezpieczenia — wyrejestrowanie w ZUS
 • do 25-go dnia miesiąca (po miesiącu lub kwartale, gdy nastąpiło zamknięcie) – zgłoszenie VAT-7 i ewentualnie zwrot ulgi za kasę fiskalną

Zamknięcie firmy w CEIDG

Obowiązkowym punktem przy likwidacji firmy jest wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Możemy zrobić to w odpowiednim Urzędzie Gminy, składając wniosek CEIDG-1, gdzie w polu 01 zaznaczamy punkt 5 („wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG”).

Na szczęście istnieje możliwość złożenia formularza w wersji online na stronie www.ceidg.gov.pl, jeśli posiadamy profil zaufany lub podpis elektroniczny. Wypełniony wniosek można wysłać także pocztą, ale istnieją dwa warunki jego skuteczności:

 • własnoręczny podpis wnioskodawcy musi być potwierdzony przez notariusza,
 • wysyłka listem poleconym.

Ustawa nie wymaga potwierdzenia odbioru, ale warto się za jego pomocą dodatkowo zabezpieczyć.

Informacja o złożeniu wniosku jest automatycznie wysyłana do Urzędu Skarbowego, ZUSu i GUSu(numer REGON).

Likwidacja działalności gospodarczej  — ZUS

Mimo tego, że ZUS teoretycznie jest poinformowany o konieczności wyrejestrowania, lepiej, aby przedsiębiorca złożył  formularz ZUS ZWUA osobiście, szczególnie jeśli ubezpieczeniem są objęci członkowie jego rodziny. Musi to zrobić najpóźniej 7 dni przed końcem okresu ubezpieczeniowego.

Zamknięcie działalności gospodarczej — obowiązki wobec Urzędu Skarbowego

Osoby będące czynnymi podatnikami VAT muszą złożyć dwa dokumenty – VAT-Z (powiadomienie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu) oraz deklarację VAT-7 uwzględniającą końcowy spis z natury.

Oprócz tego przedsiębiorca musi sporządzić spisy, których nie przedkłada w żadnym urzędzie. Są one jednak potrzebne przy finalnych rozliczeniach oraz w razie kontroli w ciągu 5 lat licząc od końca roku podatkowego. Są to:

 • spis z natury dla celów VAT
 • spis dla celów podatku dochodowego

Każdy właściciel firmy, niezależnie od sposobu, w jaki się rozliczał (księgi rachunkowe, KPiR, ryczałt), musi stworzyć też wykaz składników majątku. Mają się w nim znaleźć środki trwałe z ewidencji środków trwałych, wyposażenie, towary, surowce i półprodukty, wyroby i licencje (dokładne wytyczne znajdziecie art. 24 ust. 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509). Poszczególne pozycje powinny uwzględniać m.in. datę nabycia i wartość początkową, metodę i sumę odpisów amortyzacyjnych.

Likwidacja firmy a kasa fiskalna

Jeśli zamknięcie działalności gospodarczej następuje w ciągu 3 lat od rozpoczęcia rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, będzie konieczny zwrot odliczeń związanych z jej zakupem. Odpowiednią kwotę należy przelać do US do 25-go dnia kolejnego miesiąca lub kwartału.

Przedsiębiorca ma 7 dni od zrobienia ostatniego raportu dobowego i miesięcznego na złożenie wniosków do naczelnika US

 • o odczytanie pamięci fiskalnej,
 • o wyrejestrowanie kasy z ewidencji.

Musi również uzgodnić termin wizyty pracownika Urzędu i serwisanta w celu wykonania raportu za cały okres pracy urządzenia.

Zamknięcie działalności gospodarczej — poradnik krok po kroku

Likwidacja firmy powinna być poprzedzona uporządkowaniem dokumentacji i stworzeniem odpowiednich spisów. Następnie konieczne jest wyrejestrowanie w CEIDG oraz wizyta w ZUSie i końcowe rozliczenie z US. Pamiętajcie też o wcześniejszym pożegnaniu z głównymi kontrahentami, tak, aby zakończenie współpracy nie było dla niech zaskakującą niespodzianką.

2 Komentarze
 1. Malwina Jeziorska mówi

  5

 2. Artur Giza mówi

  5

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More