Wszystko dla biznesu

Zawieszenie działalności gospodarczej – krok po kroku

Każdy przedsiębiorca doskonale wie, że prowadzenie działalności gospodarczej nie jest wcale tak proste, jak wyobraża to sobie większość ludzi. Bywa, że z pewnych przyczyn właściciel firmy musi tymczasowo zawiesić jej funkcjonowanie. Powodów takiej decyzji może być mnóstwo — problemy zdrowotne, rodzinne lub tymczasowy zastój w handlu. Na szczęście polskie ustawodawstwo wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom i umożliwia im podjęcie takiej decyzji. Nie muszą zamykać swojej działalności, a jedynie na jakiś czas wstrzymać jej działalność. Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z możliwością uniknięcia stałych kosztów, płacenia składek oraz podatków. Nic dziwnego, że w przypadku utraty płynności finansowej, tak wiele osób decyduje się na sezonową przerwę tego rodzaju.

Co zyskuje przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawieszenie swojego biznesu?

Korzyści płynące z zawieszania działalności gospodarczej koncentrują się przede wszystkim na kwestiach finansowych. W tym czasie przedsiębiorca nie musi przecież opłacać zaliczek na poczet podatku dochodowego i nie jest zobowiązany do składania deklaracji VAT. Co więcej, wyrejestrowuje się go też  z ZUS. A jak wiadomo, to skutkuje z kolei zwolnieniem z opłacania składek.

Tu pojawia się jednak pewien haczyk. Należy bowiem pamiętać o tym, że po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne, przepada ubezpieczenie w tym zakresie. A to oznacza, że pobyt w szpitalu lub ewentualne leczenie w ramach NFZ staje się automatycznie odpłatne. Co więcej, okres zawieszenia działalności nie wlicza się do lat pracy, a więc czasu uprawniającego do otrzymania emerytury.

Bez wątpienia zawieszenie działalności gospodarczej daje jednak moment wytchnienia, złapania oddechu czy też przeczekania gorszego czasu w biznesie.

Zawieszenie działalności gospodarczej, a ograniczenia i kwestie formalne

Niektórzy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników zastanawiają się, czy i oni mają prawo do tego, by zawiesić swoją działalność. Otóż zgodnie z Konstytucją Biznesu mogą to zrobić, nawet wtedy, gdy zatrudniają pracowników przebywających akurat na urlopie macierzyńskim albo wychowawczym. Co do wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich — zawieszenie działalności gospodarczej może być dokonane tylko wtedy, gdy pozostali wspólnicy również zdecydują się na taki krok.

Przy czym działalność można zawiesić zarówno na czas nieokreślony lub określony. Jednak okres drugiego rodzaju zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni.

W jaki sposób dokonać zawieszenia działalności gospodarczej?

By zawiesić działalność, wystarczy złożyć wniosek CEIDG-1 i w odpowiednim polu wskazać zmianę. Jeśli przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki cywilnej, musi też wypełnić załącznik CEIDG-SC. Przy czym nie trzeba robić tego osobiście w odpowiednim dla siebie Urzędzie Gminy. Obowiązkowe formalności może załatwić za nas pełnomocnik. Co więcej, stosownym zmian może dokonać także elektronicznie – oczywiście przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Zakazy i uprawniania — z czym wiąże się zawieszenie działalności gospodarczej?

Czas, w którym działalność gospodarcza jest zawieszona, to okres, w którym jej właściciel nie może wykonywać czynności związanych z prowadzeniem firmy. Analogicznie nie może również uzyskiwać z tego tytułu przychodów. Poza tym nie może również podejmować prac na umowę zlecenie i umowę o dzieło, których rodzaj wchodzi w zakres usług świadczonych w ramach działalności. W okresie zawieszenia działalności podatnika pozbawia się również prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

Do czego w tym okresie przedsiębiorca jest zatem uprawniony? Zawieszenie działalności gospodarczej nie wyklucza na przykład wykonywania czynności zmierzających do zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Poza tym właściciel firmy może również przyjmować należności od klientów, które powstały przed zawieszeniem działalności. Nie ma też przeciwwskazań do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia, a także uczestniczenia w ewentualnych postępowaniach sądowych, które związane są z prowadzoną dotychczas działalnością gospodarczą.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More