Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Faktury

Kasy fiskalne online – najważniejsze informacje

Prezydent Rzeczypospolitej Polski podpisał ustawę mówiącą o tak zwanych kasach fiskalnych online. W dużym skrócie mówi ona o tym, że przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób prywatnych, a więc takich, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej — mają przejść na kasy fiskalne online. Stopniowo sprzedawcy mają wycofywać się z używania klasycznych i tradycyjnych kas na rzecz tych

Faktura VAT i jej elementy

Faktura VAT to dokument, w którym zawarte są dane dotyczące konkretnej transakcji. Jest to pewien rodzaj rachunku, który wystawiają podatnicy podatku VAT. Zapewnia on tym podmiotom możliwość odliczenia naliczonego VAT-u. Jakie elementy powinna uwzględniać prawidłowo wystawiona faktura? Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT? Ustawa o podatku od towarów i usług określa obowiązkowe składniki faktury VAT.

Biegły rewident

Biegły rewident to specjalista, który zajmuje się rewizją finansową. Przeprowadza audyt w postaci badania sprawozdań finansowych. Ma on na celu stwierdzenie, czy konkretna jednostka przedstawia rzetelnie i zrozumiale sytuację majątkową, pieniężną, a także wynik finansowy. Jakie prawa i obowiązku ma biegły rewident? Kto może być biegłym rewidentem? Zgodnie z przepisami prawa biegłym rewidentem może

Refakturowanie – czym jest?

Refakturowanie jest pojęciem nieformalnym, ponieważ nie znajdziemy go w żadnych przepisach. Refaktur używa się jednak w sytuacji, w której przedsiębiorca odsprzedaje osobie trzeciej usługi wcześniej przez siebie zakupione. Finalny nabywca przejmuje na siebie w ten sposób koszty usługi. Co to jest refakturowanie? Jest to przeniesienie kosztów na podmiot, który faktycznie korzysta z usługi. Dotyczy to

Rodzaje faktur i ich charakterystyki

Faktura to podstawowy dokument dla każdego przedsiębiorcy. Stanowi on dowód transakcji, której przedmiotem jest sprzedaż towarów lub usług. Obowiązek wystawiania faktur spoczywa na podatniku VAT, w sytuacji, kiedy sprzedaje on towary lub usługi innemu podatnikowi VAT. Dotyczy to nie tylko transakcji stacjonarnych, ale również sprzedaży wysyłkowej. Faktura stanowi rodzaj dowodu porozumienia pomiędzy firmami,

Kasa fiskalna – kto musi ją posiadać?

Kasa fiskalna to urządzenie obecna w coraz większej ilości biznesów w Polsce. Grupa transakcji, które obowiązkowo należy ewidencjonować na urządzeniu jakim jest kasa fiskalna w przypadku transakcji z klientami detalicznymi ciągle jest poszerzana. Kto musi posiadać kasę fiskalną Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach następujących działań usługowych:

Zasady rachunkowości w pełnej księgowości

Każdy podmiot gospodarczy musi ewidencjonować zdarzenia gospodarcze, które mają miejsce w toku prowadzonej działalności. Sposób rejestrowania uzależniony jest w dużym zakresie od formy prawnej, a także rocznego przychodu. Istnieją dwie możliwości, a mianowicie księgowość pełna i uproszczona. Księgi rachunkowe są obowiązkiem spółek prawa handlowego. Natomiast osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, a

Sprawozdanie finansowe – podstawowe elementy i podmioty zobligowane do przygotowania dokumentu

Wynik finansowy ma zasadnicze znaczenie dla każdej działalności gospodarczej. Dzięki temu podmiot uzyskuje informację, która pozwoli potwierdzić zasadność prowadzonych działań lub na ewentualne wprowadzenie nowej strategii. Obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa to doskonałe źródło danych dla kadry zarządzającej, która ma wpływ na podejmowane decyzje. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa odzwierciedlona jest

Terminy wystawiania faktur

Udało się. Zrealizowaliśmy projekt. Teraz czas na rozliczenie. I tu pojawia się pytanie, kiedy dokładnie powinniśmy wystawić fakturę. Czy zawsze musimy zrobić to już po wykonaniu usługi lub sprzedaży? A jeśli tak, to ile mamy na to czasu? Te i inne kwestie porządkuje ustawa o podatku od towarów i usług. Warto znać te postanowienia, aby, prowadząc własną działalność gospodarczą, nie popełnić błędu, wiedzieć jakie są

Faktura korekta w pigułce

Faktura korekta (lub korygująca) wystawiana jest przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w określonych sytuacjach. W zależności od przyczyny wystawienia korekty, różne są sposoby postępowania. Faktura Korekta - kiedy przedsiębiorca musi ją wystawić? Przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej w przypadku, gdy ma miejsce: zmniejszenie podstawy opodatkowania zwiększenie podstawy

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More